Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

maaien lange grassen in de gemeente Haarlem - Spaarnelanden N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw Brandweerkazerne Almelo EU Niet openbaar - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Semipermanente Huisvesting - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud speelvoorzieningen en-terreinen - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst leveren bebording en bevestigingsmaterialen Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud areaal NZK, zaaknummer 31084623: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2014 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Financieel analist, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31147147: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Glasbewassing en gevelreiniging - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Wet Inburgering 2021 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beademingsapparatuur NICU - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Publiekrechtelijke invorderingsdiensten - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Levering Afvalinzamelvoertuigen (zijladers) - Gemeente Noardeast-Fryslân - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur GMP professionals voor realiseren van 'GMP Organisatie' t.b.v. nieuw te realiseren FIELD-LAB - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31138662 Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en 3B Tunnels (REH3BT) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Boomonderhoud gemeente Reusel- De Mierden - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Veluwse Onderwijsgroep Locaties C2 - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

All-in-service marketing bureau - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor Calamiteiteninzet gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Artikelen voor de justitiabelenwinkels t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Leermiddelen VO Het Vlietland College - Het Vlietland College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en reparaties groenmachines - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen (hardware, supplies & service) - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

17232 - NCIA Realisatie Terreininrichting te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie "Jongerentop gemeente Stein" - Gemeente Stein
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Telecommunicatie voorziening meldkamers - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst De Verkeersonderneming Inhuur Deskundigheid - Stichting Verkeersonderneming
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide gevarenverzekering 2021 - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zaaksysteem 2020 dat zaakgericht werken incl documentmanagement mogelijk maakt - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning warmtevoorziening gemeente Rijswijk - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gemeente Veendam - Marktconsultatie Algemene Voorziening Maatschappelijke Ondersteuning - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Afvalstroom Tuinafval - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten UWV 2021 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderwijsontwikkeling applicatie - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Middleware - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwsvoorziening - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren van Bomen en Heesters, gemeente Berkelland 2020 - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Achterhoek NL225,...
Lees verder

31156679: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Overijssel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dagelijks Bouwkundig Onderhoud Oudbouw - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Snijbloemen gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Snijbloemen
Lees verder

Flexibele arbeid - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen van SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Enterprise Architecture Tooling - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A4.55.2018 Opgeruimde overgang gemeente Leiden: Onttrekken, bewerken, verhuizen, opslaan en beheren van het papieren archief - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Applicant Tracking System - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cyclic Ion Mobility Massa Spectrometer systeem - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vaccinkoelkasten, onderhoud en alarmopvolging - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

IWT Vessel Handling Simulator - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tijdelijke Verkeersmaatregelen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Coöperatie ParkeerService U.A. - Financiële Afhandeling Digitale Parkeertransacties - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoeks- en adviesdiensten voor digitale infrastructuur op het gebied van techniek en maatschappij - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programma- en Procesmanagement - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal ontwerpteam Huis voor de stad Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectsecretaris Projectmanagementbureau (junior) - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transport en Opslagmiddelen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

The design, fabrication, installation and maintenance of an Effluent Decontamination System (EDS) - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie 'Tool t.b.v. continue feedback en beoordelen van programmeeropdrachten en het controleren op plagiaat' - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling...
Lees verder

Wmo Trapliften 2020 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountants Diensten - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Nieuw inburgeringsstelsel - Leerroutes - Arbeidsmarktregio Foodvalley - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering ICT hardware Onderwijsstichting Arcade - Onderwijsstichting ARCADE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, Noord-Overijssel...
Lees verder

Begeleiding Eemsdelta & Het Hogeland - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en...
Lees verder

Broker t.b.v. Externe inhuurmedewerkers (niet-onderwijsgerelateerd) t.b.v. Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud mechanische riolering gemeente Cranendonck - Gemeente Cranendonck
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Duurzame kantoorinrichting ProRail - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Centrale Voorzieningen (leveranciersportaal en catalogusplatform) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud Individuele Behandeling Afvalwater systemen (IBA's) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Exploitatie...
Lees verder

SAS procedure voor Re-integratievoorzieningen - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen van SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Dashboard Sociaal Domein - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen WKK's - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud straatverlichting - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

N2000 Inrichting De Wieden Fase 1A en optie voor Fase 1B - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder