Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

e-HRM - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ontkluizing Keutelbeek fase 1B gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2020...
Lees verder

Uitbreiding opslag explosieven bunker - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inhuur flexibel personeel - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag inhuur medior manager projectbeheersing project Tiel-Waardenburg - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

KNMI - Scanning Doppler Wind Lidar - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Drukwerk CVO - t.b.v. standaard- en, promotioneel drukwerk en proefwerkpapier - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cluster 9 Vaarland - Zomermaaien moerasvegetatie Weerribben Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie gegunde opdrachten - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cluster 3 Vaarland - Zomermaaien moerasvegetatie Weerribben - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technische assistentie voor remote sensing en geo data voor de Nijldelta in Egypte - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Brandverzekering ten behoeve van de Gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enquête Veiligheidsmonitor - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering van TOERISTISCHE INFORMATIEVOORZIENING ten behoeve van de Gemeente Middelburg - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren Uitzendkrachten - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Duurswold & Oldambt 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Overgangsbeheer 't Roegwold - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering chemicaliën Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere offerte Inhuur teamleider team Technisch Management en Ondersteuning - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding raamovereenkomst standaard Software, gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL...
Lees verder

Werving & selectie directeuren, managers en sleutelposities - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Westerwolde en Stadskanaal - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schouwpaden maaien Duurswold & Oldambt - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS EA toets en normbedragen 2022-2025 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overgangsbeheer 't Roegwold - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kop van Drenthe - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overbruggingsconcessie Fryslân 2022-2024 - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bewegwijzering en aanverwante artikelen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grond- en bestratingswerkzaamheden - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Gemeente Eemsdelta - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Straalgrit met Ketelas - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

MINBZK EA Bouw en ontwikkeling van het systeem LINT (addenda) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

West Betuwe - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prefabricated secondary substations - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mendix Advanced Business Engineer- Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering semi-automatisch SNP-Array platform incl reagentia tbv cytogenetica - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Openbare Verlichting Oosthuizen, Edam-West en Singelwijk - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Keuren en kalibreren arbeidsmiddelen - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Multi Disciplinaire Samenwerking Dunea, Stedin & Oasen - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-12-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

EExperts (international and local) for Business Export Coaching and Institutional Development in the ginger sector in Nigeria - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-D-21808-20:De beste adviseur voor de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam, onderdeel A16/Onderliggend Wegennet (OWN) voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market consultation Sonobuoy Data Receive System - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sonars
Lees verder

Beveiligingsdienstverlening Baanbrekers - Baanbrekers
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Brandverzekering Gemeenten Roermond, Weert, Nederweert en Leudal - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

Proxy Product Owner Digitaal Zuid-Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Dijktaluds West Betuwe - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klepelmaaien wegen en paden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Haaksbergerveen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Hulpverleningsvoertuigen t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel analist, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT Hardware - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Knippen hagen en bodembedekkers - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Back-end hardware - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Kolken reinigen en inspecteren - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Asbestwerkzaamheden Enschede - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cloud Integrator - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groslijst facilitatoren-diensten voor LEF - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Dinkel - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reevediep - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dedicated package of NMR instrumentation - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Food en Non-Food Hotelschool The Hague - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2020-B016 Betere Buurten Schansen Noord - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie aanschaf Zorginformatiesysteem - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

BD EA Kraanauto's met haakarmsysteem - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Klimaatportaal - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hybrid IT Mission Critical Infrastructure - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA O&B rapportage omgeving - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst LEF-Facilitatoren - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vervangen en aanbrengen van beschoeiing op de zandeilanden en legakkers op de Vinkeveense Plassen - Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-12-2021...
Lees verder

Leermiddelen - Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ontwikkeling Hanzebadlocatie - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Medisch Personeel - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud Sportvelden - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Laadinfrastructuur - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

aanbesteding Broker ICT Hardware Backoffice - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectie Architect nieuwbouw Charlemagne college locatie Eijkhagen, Landgraaf - Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

SRU-00-20-125-V01 Raamovereenkomst-RAW openbare verlichting 2021-2023 - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder