woensdag 18 november 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

A high vacuum, Plasma and Radical Exposure Tool (PRET) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedpanspoelers tbv UMC Utrecht - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ecologie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Secretaris bestuurlijke besluitvorming - Griffie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Vernieuwen meetinstallaties gewichtsmetingen en wielkwaliteit - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhandse gunning opdracht BI oplossing voor Belastingen in de vorm van een datawarehouse op het pakket Key2Belastingen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nationaal doorbraakprogramma - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding ERP-systeem Paswerk - WVS Zuid Kennemerland - Paswerk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van maatschappelijk verantwoorde bedrijfskleding - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Regulier reinigen van liften en trappen mandelabrug en stadshart en graffiti verwijderen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Scala - Schoonmaakdiensten KBS de Bussel - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Scala - Schoonmaakdiensten De Mini Bussel - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van chirurgische stapling systemen (incl. bijbehorende vullingen), Electrothermale Bipolaire Vessel Sealing/Dividing systemen en Ultrasone Sealing/Dissecting systemen voor gebruik bij zowel open als endoscopische chirurgische procedures - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanvullende opdracht EA Bergen, stallen en transporteren 2017 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's en repromachines en het leveren van Beheersoftware, printmanagementsoftware en supplies - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen regio Limburg-Noord en gemeente Leudal - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Bouwkundige adviesdiensten monumenten - (Nationaal) Restauratiefonds
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Scala - Schoonmaakdiensten KBS De Vijfhoeven - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Scanoplossing parkeren ten behoeve voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst bodemonderzoeken milieutechnisch - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Raamovereenkomst Openbare Verlichting - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

2 consulenten WMO gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering inclusief onderhoud Onbemande Luchtvaartuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie levering en montage LED Lijndisplays in Combino trams - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Integraal bedrijfsvoeringssysteem obv SaaS - Alfa-college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Scala - Schoonmaakdiensten OBS De Wilgen - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Scala - Schoonmaakdiensten basisschool 't Palet - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Atomic resolution multidimensional Scanning Transmission Electron Microscope - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Multifunctioneel afdrukken (MFA) - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Multifunctionele Printers - Stichting Orion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Focused Ion Beam and Electron Beam Microscope in one instrument (FIB-SEM), with fully automated TEM specimen preparation and ultra-low Argon ion energy polisher - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom SWILL - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elementenonderhoud - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen van Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Best Value aanbesteding Geïntegreerd SaaS systeem voor HR (inclusief payroll) en F&C - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor tijdregistratie...
Lees verder

Maaionderhoud bermen en watergangen 2021-2025 - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerken maaiafval 2021 - 2025 - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging Beschermd wonen inclusief dak- en thuisloze jongvolwassenen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Almere Centrum - Realisatie diverse stationsaanpassingen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Oplossing Kaartverkoop voor voorstellingen voor Nationale Opera & Ballet en hieraan gekoppelde diensten - Nationale Opera & Ballet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst voor BGO Polder-en Boezemkaden 2020-2022 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Adviseur B Case Manager Totaal Proces - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

15970 | Ontwerp optimalisatie huisvesting Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Interessepeiling Cliëntondersteuning - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

9-D-11978-20: Openbare aanbesteding beheer en onderhoud woningportefeuille van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Doorontwikkeling SAP - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Digitale handhaving openbare ruimte - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding Zaaksysteem - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

marktconsultatie applicatie HR & Financieel management - GGD regio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software...
Lees verder

9-D-03367-20: Steigers Op Zuid 2.0 - 2e ronde 2020 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Rioolreiniging en Inspectie 2021 en 2022 gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inhuur Uitzendkrachten Ondersteunend en beheers personeel (OBP) - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals Equalit - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Riolering Reiniging en Inspectie vrijverval - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

leermiddelen - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WGA ERD verzekering ten behoeve van Onderwijsstichting Esprit - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inburgering Flevolandse gemeenten - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Technisch applicatiebeheerder ICT Prolander - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

FA & PSA/HRM-systeem - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maintenance of existing assets on the stations and the supply and installation of new assets - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

19443 | Terreinvoorzieningen op vliegbasis Leeuwarden te Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2020...
Lees verder

Renovatie en groot onderhoud riolering - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Wifi levering en installatie op schepen en de bijbehorende service & support - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van...
Lees verder

Mobiliteitsplan HLTsamen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Tijdelijk beheer opstallen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van tractoren en een kooimaaimachine - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Levering van inzamelmiddelen (minicontainers + afvalemmers + vierwiel rolcontainers + bijbehorende chips en chipsstickers) - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reinigen en inspecteren vrijverval riool - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Selectie bouwkundig aannemer en een installateur VSO THRIANTASCHOOL - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

N2000 Inrichting De Wieden Fase 1A en optie voor Fase 1B (rectificatie) - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren en plaatsen speeltoestellen - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

N2000 Inrichting De Wieden Fase 1A en optie voor Fase 1B - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder