dinsdag 10 november 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bomenonderhoud gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Europese Aanbesteding Multifunctionele Printers - Stichting Orion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaak, vloeronderhoud en glasbewassingsdiensten - Kerobei, Stichting voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs in de Gemeenten Beesel, Maasbree en Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Voor- en vroegtijdige educatie - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanleg Noordelijke Randweg Voorhout - Gemeente Teylingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Arbo-dienstverlening - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak (onderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen) - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Revamp Tandem Underfloor Profile Wheelset Lathe - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Werkcoƶrdinatie Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

WGA ERD verzekering ten behoeve van de gemeente Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom GFT - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inburgering Flevolandse gemeenten - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Bouwteam project "Verzelfstandiging RWZI in Beverwijk" - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Experts for the execution of the Market System development programme for the IT Outsourcing programme in Egypt - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering autoladders - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud meetapparatuur "Uitfaseringsovereenkomst installed base" O.Z.B. - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verzekering WGA Eigen RIsico Dragen - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herontwikkeling Dulon College Ede tot een energieneutrale unilocatie, selectieleidraad architect - COG
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Gelderland NL22 |...
Lees verder

Levering veegmachines - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-12-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Selectieleidraad constructieadviseur - COG
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectieleidraad installatie- en bouwfysica adviseur - COG
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bedrijfsrestauratieve voorzieningen - WVS-groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Medische Gebruik- en verbruiksartikelen - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Training,-en simulatieopstelling t.b.v. noodsituaties aan boord van een schip - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Opleiding en simulatie met...
Lees verder

Property Verzekering - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verzekeringsmakelaar - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaak - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud begraafplaatsen 2021-2022 - Gemeente De Wolden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvoeren en transporteren van hout A en B - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Onderhoud W-installaties - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Joint Venture Audits - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Intermediair hotel- en vergaderaccommodaties - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Schaepmansingel e.o. - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak beroepencampus en Konining Julianaweg Middelharnis - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Projectleiding nieuwe concessie(s) openbaar vervoer 2023 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud BOTC - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leermiddelen - De Meerwaarde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Oppervlaktewater meetsystemen - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering brandstoffen - Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vooraankondiging tot gebruik onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: tijdelijk verlengen van leasecontracten - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verrichten van Opzichters- en Adviesdiensten - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Media-diensten - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie binnenlandse koeriersdiensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie binnenlandse transportdiensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Eigendommenverzekeringen - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wegenzout 2020 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GON-10-19-064-B01 Raamovereenkomst Bouwrijpmaken Stichtsekant te Almere Haven - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie RWZI's, Programma Waterketen HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Amsterdam CS - Herinrichting en restauratie Cuypersgebouw - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Technische Vergunningverleners Mijnbouw - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

18279727 Technisch Coordinator Smart Maintenance - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kolkenreiniging t.b.v. de gemeenten Maastricht en Meerssen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lichtfaciliteiten, Personeel en Zaalversterking ten behoeve van Meercamera producties - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huur materieel en gereedschappen - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Digitalisering Planning & Control Proces - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Opdracht DAS Inhuur projectleider Zaaksysteem VTH - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Tender oil-immersed series reactors 110 kV, 50 Mvar - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bedrijfsvoeringsplatform met aanvullende diensten - Stichting Saxion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zaan Primair - n-o EU Bouwkundig aannemer en installateur Nieuwbouw Dynamica XL te Wormerveer - Stichting Zaan Primair voor Openbaar Primair en(Voorgezet) Speciaal Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Windfarm Zutphen & Duiven - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Document Management Systeem (DMS) - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 |...
Lees verder

Inkomensconsulent Telefonie Tozo - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Elektriciteit - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

Europese aanbesteding groenrenovaties 2020-2021 Assen-Oost en Kloosterveen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL...
Lees verder

Selectie ontwikkelaar locatie Coornhertkade 105 te Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop WMO 2019 gemeenten Deventer en Olst-Wijhe - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

*** Request For Information *** VacuĆ¼m network for black water collection and transport - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Rioolonderzoeksdiensten
Lees verder

School- en kantoormeubilair - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Aanschaf light-sheet microscoop - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen van IRIS - Iris, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitbreiding laboratoriumcapaciteit voor diagnostiek en onderzoek - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Exploitatie Stadhuis Culemborg - Regio Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Overige...
Lees verder

aanschaf fotoakoestiek imager - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Office 2019 Licentie - GGD Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

SRU-00-20-120-V01 Het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van verkeersregelinstallaties - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BNNVARA, VPRO, NTR en Human - Europees openbare aanbesteding - Accountantsdiensten - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Heater Coolers - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA onderzoekspanel UWV 2020 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Generieke ICT dienstverlening - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Offshore Grid NL - Metocean Study IJmuiden Ver export cables - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Administratie bij Afvalstromen - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst aanleg Leisure Lane - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BZ MC Bedrijfsvoeringssysteem - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Raamovereenkomst "Vervanging Riolering en Aanleg Drainage in wijk IJpelaar 2021-2024" - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme dranken voorziening - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Incident- en Veiligheidsonderzoek - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitvoeren van...
Lees verder

Onkruidbeheer Verhardingen 2020 t/m 2023 - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

VTH SOFTWARE OPLOSSING FYSIEKE DOMEIN - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Roostersoftware - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ROAD2021 Belastingdienst X86 - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Servers
Lees verder

Nieuwbouw basisschool "De Nutsschool" te Oldenzaal - Stichting Departement Oldenzaal en Omstreken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Eten & Drinken - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakmiddelen, -materialen en sanitaire middelen - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

(Corona) Crowd Control Den Haag en Safety & Security Scheveningen kuststrook - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel medewerkers Tozo - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Groenonderhoud provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gasvoerende meterbeugels & gasdrukregelaars G4/G6 - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Meubilair Leonardo da Vinci Leiden - Da Vinci College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Grootschalige vervanging armaturen - Gemeente Ermelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

H2 toevoer systeem - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud meetapparatuur, (Afval)wateranalyses en (afval)wateranalyse apparatuur - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder