Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het ENCO rapport en initiële reactie

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het ENCO rapport en initiële reactie
Uitstelbrief van minister Wiebesop de Kamervragen over het ENCO rapport en initiële reactie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'ACM: Congestieproblemen nemen komende jaren verder toe'
Minister Wiebes stuurt zijn antwoorden op vragen over het bericht 'ACM: Congestieproblemen nemen komende jaren verder toe'. Dit gaat over het beheer van het elektriciteitsnet door netbeheerders en het transport van elektriciteit. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Van der Lee (GL).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over steun aan individuele bedrijven
Minister Wiebes beantwoordt nadere vragen over steun aan individuele bedrijven.
Lees verder

Kamerbrief over uitwisseling van duurzame energie met de buurlanden
Minister Wiebes beantwoordt mede namens Staatssecretaris Knops vragen over de motie over uitwisseling van hernieuwbare elektriciteit met buurlanden.
Lees verder

Kamerbrief over Technische briefing ophoging Europees 2030 broeikasgasreductiedoel
Minister Wiebes stuurt een brief waarin hij akkoord gaat met het beschikbaar stellen van zijn ambtenaren voor een technische briefing over de impact van het ophogen van de EU-brede klimaatdoelstelling 2030 voor Nederland.
Lees verder

Beantwoording eerste vragen Schriftelijk Overleg Bedrijfslevenbeleid
Minister Wiebes ensStaatssecretaris Keijzer beantwoorden de eerste vragen over het bedrijfslevenbeleid. Dit betreft het deel met de vragen met betrekking tot COVID-19, datacenters, maakindustrie, Apollo Vredestein, Unilever, VDL Nedcar, Tata Steel, Lighthouse, Smart Photonics en Apotex. De overige antwoorden ontvangt de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk.
Lees verder

Antwoord op vragen over het bericht 'Miljarden vliegen weg bij Tata'
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Miljarden vliegen weg bij Tata'.
Lees verder

Kamerbrief over het in Nederland betalen van winstbelasting en plegen van investeringen door Tata Steel
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het verzoek om een brief over het in Nederland betalen van winstbelasting en plegen van investeringen door Tata Steel.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over begrotingsbehandeling EZK
Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling EZK.
Lees verder