Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief ramingstoelichting bij het Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Aanbiedingsbrief ramingstoelichting bij het Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiƫn stuurt de Tweede Kamer de ramingstoelichting bij het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling inclusief certificering van het CPB.
Lees verder

Kamerbrief wetswijzigingen definitieve sluiting Groningenveld
Minister Wiebes beschrijft op hoofdlijnen de wetswijzigingen die nodig zijn in verband met de definitieve sluiting van het Groningenveld. Het gaat om aanpassingen in de Gaswet en Mijnbouwwet.
Lees verder

Kamerbrief overzicht aanhangige en nog te ontvangen wetsvoorstellen Eerste Kamer
Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer sturen de Eerste Kamer een overzicht van alle wetsvoorstellen waarvan het voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gewenst is dat de Kamer deze voor de Tweede Kamerverkiezingen afhandelt.
Lees verder

Kamerbrief reactie op 3 stellingen over uitwerking Klimaatakkoord
Minister Wiebes reageert op 3 stellingen over de kosten van de uitwerking van het Klimaatakkoord.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over eisen Europees coronafonds
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'Nederlands kabinet vindt eisen Europees coronafonds lastig' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief uitvoering motie over burgerpanels in het klimaatbeleid
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over uitvoering van de motie Agnes Mulder c.s. over burgerpanels in het klimaatbeleid.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg Raad voor Concurrentievermogen (onderzoek) van 27 november 2020
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen die zijn gesteld tijdens het Schriftelijk Overleg Raad voor Concurrentievermogen (onderzoek) van 27 november 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over antwoorden betreffende een zinkgat in Kerkrade
Minister Wiebes beantwoordt vragen over een zinkgat in Kerkrade.
Lees verder

Wijziging van de Mijnbouwwet
Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte).
Lees verder