Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over het bieden van perspectief aan ondernemers

Beantwoording Kamervragen over het bieden van perspectief aan ondernemers
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer, mede namens Staatssecretaris Keijzer (EZK) en Minister Grapperhaus (J&V) en Minister De Jonge (VWS) de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het Kamerlid Aartsen (VVD) over het bieden van perspectief aan ondernemers na de gedeeltelijke lockdown en het onderzoek naar aanleiding van het OMT-advies over restaurants.
Lees verder

Nota van toelichting wijziging van het besluit over verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet
Nota van Toelichting wijziging van het besluit over verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet.
Lees verder

Kamerbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet
Staatssecretaris Keijzer stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Voorstel van Wet Wijziging van de Winkeltijdenwet
Voorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van eenzijdige wijzigingen van openingstijden.
Lees verder

Kamerbrief over voorstel van wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een voorstel van wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Rijkscoƶrdinatieregeling voor de radar in Herwijnen
Staatssecretaris Visser beantwoordt vragen over onderzoeken in het kader van de Rijkscoƶrdinatieregeling voor de radar in Herwijnen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over kabinetsreactie gezondheidsraad advies over 5G en gezondheid
Staatssecretaris Keijzer, minister van Ark, en staatssecretaris van Veldhoven geven een kabinetsreactie op het gezondheidsraad advies over 5G en gezondheid.
Lees verder

Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Telecomraad 7 december 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda informele Telecomraad 7 december 2020.
Lees verder

Kamerbrief agenda Energieraad 14 december 2020
Minister Wiebes beschrijft de onderwerpen op de agenda van de Energieraad op 14 december 2020.
Lees verder