Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief uitvoering motie-Graus over VDL Nedcar

Kamerbrief uitvoering motie-Graus over VDL Nedcar
Minister Wiebes meldt hoe hij de motie-Graus uitvoert. Deze motie vraagt de regering te helpen met een integraal plan voor de doorontwikkeling en het toekomstbestendig maken van VDL Nedcar.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Is er nog leven voor VDL Nedcar na 2023 nu BMW afhaakt'
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Is er nog leven voor VDL Nedcar na 2023 nu BMW afhaakt'.
Lees verder

Kamerbrief uitvoering motie-Öztürk over bekendheid coronafinancieringsregelingen
Staatssecretaris Keijzer reageert op de motie-Öztürk over de bekendheid van de coronafinancieringsregelingen.
Lees verder

Kamerbrief over adviescollege 'hand aan de kraan'-principe Waddenzee
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over adviescollege 'hand aan de kraan'-principe voor mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee.
Lees verder

Antwoord op vragen Schriftelijk Overleg over de Raad van Concurrentievermogen van 19 en 20 november 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de beantwoording van vragen zoals gesteld in het Schriftelijk Overleg over de Raad van Concurrentievermogen van 19 en november 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over onderbetaling ingehuurde medewerkers overheid
Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht 'Onderbetaalde arbeidskrachten bij de overheid'.
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over onderbetaling ingehuurde medewerkers overheid
Minister Koolmees stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over onderbetaling van door de overheid ingehuurde medewerkers.
Lees verder

Kamerbrief reactie kabinet steun aan grote ondernemingen tijdens coronacrisis
Minister Wiebes stuurt een brief met de reactie op de lessen van de Algemene Rekenkamer over steun aan grote ondernemingen tijdens de coronacrisis.
Lees verder

Kamerbrief over de kosten die verband houden met het beëindigen van de gasaansluiting
Minister Wiebes stuurt een brief over de stand van zaken rondom de verwijderingskosten beëindigen van de gasaansluiting bij kleinverbruikers.
Lees verder