dinsdag 17 november 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Regeling verlenging garantieregelingen KKC en GO-C

Regeling verlenging garantieregelingen KKC en GO-C
Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met het wijzigen van de vervaldatum van de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de Garantie Klein Krediet Corona (KKC).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen PvdA over mobiele netwerkbereik in Termunten/Termunterzijl
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen van het Kamerlid Moorlag (PvdA) over het gebrekkige mobiele netwerkbereik in Termunten/Termunterzijl.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen CDA over mobiele netwerkbereik in Termunten/Termunterzijl
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen van de Kamerleden Van der Berg en Kuik (beiden CDA) over het gebrekkige mobiele netwerkbereik in Termunten/Termunterzijl.
Lees verder

Kamerbrief over modernisering van het Energy Charter Verdrag
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een toelichting over de lopende onderhandelingen op het gebied van de modernisering van het Energiehandvestverdrag zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Klimaat en Energie op 2 juli 2020.
Lees verder

Conferentie besluit (Engels)
De verdragsluitende partijen hebben voor deze modernisering 25 onderwerpen geïdentificeerd waaronder right to regulate voor de overheden, transparantie, definitie van economische activiteit, definitie van investering, maatschappelijk verantwoord ondernemen, definitie van energiedoorvoer en toegang tot infrastructuur.
Lees verder

Onderhandelingsrichtsnoeren voor de moderniseringsonderhandelingen (Engels)
De Raad van Ministers van de EU heeft op 2 juli 2019 onderhandelings-richtsnoeren aangenomen voor de moderniseringsonderhandelingen.
Lees verder

The Energy Charter Treaty (ECT) (Engels)
Het Energiehandvestverdrag of Energy Charter Treaty (ECT) is een investeringsakkoord met 53 ondertekenaars en verdragsluitende partijen, dat een multilateraal kader voor energiesamenwerking biedt.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland'
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over het artikel 'Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verzekeren zonnepanelen
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het verzekeren van zonnepanelen en de kosten van het opruimen van schade veroorzaakt door brand bij zonnepanelen.
Lees verder