Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Brief aan de Waddenvereniging over zoutwinning Frisia onder de Waddenzee

Brief aan de Waddenvereniging over zoutwinning Frisia onder de Waddenzee
Brief van minister Wiebes aan de Waddenvereniging over de zoutwinning onder de Waddenzee door Frisia.
Lees verder

Aanbiedingsbrief afschrift reactie aan Waddenvereniging over zoutwinning Waddenzee door Frisia
Minister Wiebes biedt een afschrift van de brief aan die hij heeft gezonden aan de Waddenvereniging in reactie op haar brief van 7 september 2020 met betrekking tot de zoutwinning onder de Waddenzee door Frisia.
Lees verder

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)
Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Nederlands kabinet vindt eisen Europees coronafonds lastig'
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Nederlands kabinet vindt eisen Europees coronafonds lastig'.
Lees verder

Kamerbrief over Nederlands herstelplan voor de Recovery and Resilience Facility
Minister Wiebes en Minister Hoekstra sturen een brief over het Nederlands herstelplan voor de Recovery and Resilience Facility.
Lees verder

Kamerbrief over kabinetsinzet Techniekpact 2021
Staatssecretaris Keijzer een brief over de kabinetsinzet Techniekpact voor 2021.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over rapport over kernenergie
Minister Wiebes beantwoordt vragen naar aanleiding van het rapport over kernenergie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt
Minister Wiebes beantwoordt vragen naar aanleiding van het bericht 'Onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt van oud directeur Borssele' Ten behoeve van de begrotingsbehandeling heeft hij op 3 november reeds op hoofdlijnen gereageerd op de vragen. Hierbij ontvangt u de meer gedetailleerde antwoorden op de vragen.
Lees verder