vrijdag 27 november 2020

Benoeming algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Benoeming algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Dhr. A. (Abdeluheb) Choho wordt algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2021.
Lees verder