Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Realistische oefenterreinen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tolkdienstverlening op afstand - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van laptops en aanverwante artikelen - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud SCOL - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Architectenselectie - MFA Zuidwolde - Gemeente De Wolden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud areaal NZK, zaaknummer 31084623: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2014 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Maritieme ingenieursdiensten - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Aftransporteren, acceptatie en verwerking C-hout - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inkomensconsulent Tozo - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor de sociale en specifieke dienstverlening Programma Sport aan de Maas 2021 - 2022 - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst reiniging kolken en goten - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvalstromen groen en grijs gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Drainage - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiliteitsaanbieder - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Aanbod Leerroutes Nieuwe wet inburgering - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Interieurbeplanting - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Projectleider Data Datalogica track 1 - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktplein Inhuur Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Leergang Change and Governance - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Geïntegreerd SAAS ERP Systeem - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Veld Service Support Software (VSSS) - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg...
Lees verder

W007-Simulaties trainingsomgevingen t.b.v. logistieke opleidingen - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie e-Portfolio - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Aanbod van jeugdhulp aan gezinnen met multiproblematiek - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeenten Regio Utrecht - Europees openbare aanbesteding Inhuur personeel vanaf schaal 9 - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente IJsselstein - Brandverzekering - Gemeente IJsselstein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

22661 PI Scheveningen, Design & Build Tijdelijk Justitieel Centrum voor Somatische Zorg te Scheveningen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Levering van hogedruklucht compressoren voor fregatten - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Media College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verhuizing ESP lab - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Warmtebeeldcamera's - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Camera's
Lees verder

Online Proctoring - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Digitale toetssoftware - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Raamovereenkomst Thin Clients, dockingstations, laptops, smartphones en tablets - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Inzamelen huishoudelijk afval gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne - Gemeente Westvoorne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst "Vervanging Riolering en Aanleg Drainage in wijk IJpelaar 2021-2024" - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0329 Sloop, saneren en bouwrijp maken kavel 18 & 19 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren persleiding Maassluis - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Framework Agreement MOTS L-UAS - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leveren van een regiesysteem - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113,...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Restafvalstroom - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Planbaar onderhoud POMS Vriezenveen te Almelo - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Corporate Financieel Systeem - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie blus- en HV handschoenen VRU, VRGV en VRF - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, Utrecht NL310, Het Gooi en...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten: Initiatie-, planvorming- en realisatiefase van projecten van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maatwerkarrangementen 2021 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Integraal onderhoud openbare ruimten Perceel A, C en D Barendrecht - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Europese aanbesteding 'inhuur personeel niet in loondienst' (onderwijsgevend personeel, onderwijsassistenten en functies tot schaal 9). - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakdiensten - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten: Bodemonderzoek, Ecologisch onderzoek, Archeologisch onderzoek, Inventariseren en meten, Explosieven (CE) - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42 |...
Lees verder

Preventief- en correctief onderhoud rioolgemalen en bergbezinkinstallaties, gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Horst aan de Maas en Venray - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

On- en offline grafische vormgeving, advisering, dtp-werkzaamheden, digitale archivering, verzorgen social media inkoop - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectsecretaris - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Preventief- en correctief onderhoud drukrioolgemalen, gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

22464 - Maatregelen Brandveiligheid Legeringsgebouwen Defensie Fase 3 (Landelijk) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-11-2020...
Lees verder

MINVWS Corona – Beademingsapparatuur - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Woonrijpmaken Skyzone - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-10-2020...
Lees verder

Plaatsing en huur mobiele units - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Formele Volwasseneducatie - Arbeidsmarktregio Foodvalley - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Aanschaf Doorlichtstatief - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering Cirkelmaaiers - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Satellite Bandwidth Framework Agreement - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jeugd Verblijf Regio Utrecht Zuid Oost - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestandsbeheerder BAG - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Natspinmachine en spinoplossing preparatievat - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verzekeringen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toetredingsronde Beschermd wonen 2021-2022 - Gemeente Delft
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder