dinsdag 6 oktober 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

EA Verzuim- en arbodienstverlening - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van leermiddelen en onderwijsdiensten en distributie van leermiddelen van NUOVO Scholengroep - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van Compute & Storage apparatuur - SURFsara B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Circulaire RWZI Terwolde - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2020...
Lees verder

Aanbesteding raamovereenkomst standaard Software, gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131 |...
Lees verder

Aanschaf 2 mobiele kranen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Bedlinnen en keukentextiel - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marketing, strategische concept-ontwikkeling - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Energie voor Stichting Saam - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Affiliate Marketing - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31161858: Projectbeheersing Programma's Waterkwaliteit - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Utrecht NL31 |...
Lees verder

Vitaal centrum Duiven - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer & onderhoud Buitensportaccommodaties (velden & buitensportvoorzieningen) - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0093 Inspecties Verlichting VRI en VIS (P1 en P2) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

NEN 3140 keuringen - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviesdiensten duurzame energie CEP-fase 2 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Maaien watergangen en retenties gemeente Reusel-De Mierden - Gemeente Reusel- DeMierden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jaarverslag GVB - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Waakvlamovereenkomst calamiteitenafhandeling en onderhoud transportleidingen voor afvalwater - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-10-2020...
Lees verder

Mobility as a Service A2 Deil-Vught (MaaS A2) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Personeels informatie systeem - Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

EA Brandverzekering - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen en installeren drie rioolpompen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333,...
Lees verder

3D imaging sonar, aanschaf & onderhoud - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding van twee Micor CT scanners - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkelen, leveren en instandhouding van overwegbeveiligingsinstallaties - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten 2021 e.v. - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie architectuur software - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

OM - Applicatiebeheerder (x2) - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding brandverzekering - Gemeente Staphorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) - Provincie Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectleider sluitende aanpak - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10600070162 OM Ketenprojectleider DIAS (Dutch International Assistance System) - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoeren NEN keuringen (NEN1010-7 en NEN3140) - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10600071570 OM Programma coördinator - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Panorama Tilburg-Noord - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Garantiebestek aanleg groenvoorzieningen N280 Roermond - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud groen en verhardingen gemeenten Duiven en Westervoort - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Intensief maaien gazons - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf voor gasregelaars - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst boombeheer 2021-2023 - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SBIR - Duurzame isolatiejassen voor de zorg - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Liftonderhoud gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Warme dranken- en frisdrankautomaten - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

675000 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum - Gemeente Renkum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Inkomensconsulent beheer - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van 6 Zware Lastwagens 35 Ton - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

10100037542 BD/NCSC IT DevOps Engineer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Senior Security consultant - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Groot onderhoud en vervangingen van beplantingen & bomen gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VTH-softwarepakket - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31066712: Aankondiging van een wijziging project renovatie Velsertunnel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verkoop perceel grond op het voormalig gasfabriekterrein te Krommenie, gemeente Zaanstad - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Adviseur/Secretaris UGZ - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

PIA specialist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Werkplekhardware en aanverwante producten en diensten - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Regio Randstad Noord – Geluidschermen Plantage de Sniep te Diemen - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2020...
Lees verder

31066712: Aankondiging van een wijziging project renovatie Velsertunnel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Definitief AV-ontwerp, systeemintegratie, levering en installatie van audio-, video-, control- en licht hardware ten behoeve van het nieuwe museum - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

De-icing at the helium fill port and upgrade of BMPC of the AV-750 MHz NMR spectrometer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering 2021 t/m 2023 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bemonsteraar, project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nen- en 590 Diesel (DIG-11513) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Inrichting en aankleding van evenementen - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financial Auditor - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van de Gemeente Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT-hardware, Microsoftware en Werkplekdienstverlening - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

zij-instroom Huishoudelijke Ondersteuning - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managing agent Facility Management - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groengereedschap en Persoonlijke Beschermingsmiddelen Cedris - Cedris
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw IKC Franse Gat - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-11-2020...
Lees verder

Gemeentepolis collectieve (aanvullende) zorgverzekering - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

End User Hardware II - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Renovatie Oud Loosdrechtsedijk - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-10-2020...
Lees verder

Uitvoeringswerkzaamheden nieuwbouw brandweerkazerne te Almere Poort - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-10-2020...
Lees verder

Landelijk - Duurzame kantoorinrichting ProRail - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wierden - Levering en onderhoud energie opslagsysteem - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BD/DGRR - Regisseur realisatie keten-communicatievoorzieningen - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MINVWS Corona – Ondersteuning landelijke uitrol COVID-19 diagnostiek BVO MBHK Labs - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Nieuwbouw IKC Pius 10 te Dordrecht - Stichting Beheer Kindcentra
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MINVWS Corona – Levering van Roche Lysisbuffer en LC Multiplex RNA virus master - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

MINVWS Corona – Levering Hand sanitizer 500ml DSM - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

MINVWS Corona – Levering Sarphati Handalcohol Avandis 2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst Renovatie Poldergemalen 2020-2024 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333,...
Lees verder

MINVWS Corona – Levering Hand sanitizer 500ml DSM - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inkoopkader Scholingsdiensten 2021 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MINVWS Corona – Dienstverlening inzake Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Flexibele huisvesting van permanente kwaliteit - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-11-2020...
Lees verder

Financieel en Belasting Applicatie - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beheer en doorontwikkeling Drupal CMS en websites - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder