dinsdag 20 oktober 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering van Drukwerk - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

032-2020 Levering plantmateriaal t.b.v. inboet - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Semipermanente huisvesting - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak & glasbewassing - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal Kindcentrum Marum - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Study assignment in the field of climate-neutral technology for Auxiliary Vessels - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Wagenparkverzekering GGD Brabant-Zuidoost - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0706 Boomanalyses - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Raamovereenkomst dienstverlening met Slim Reizen apps - Stichting Verkeersonderneming
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Senior Expertise Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (PAMV) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

FIN EA International Payment Service Provider of the Government - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stroeve slijtlaag (antiskid) van de start- en landingsbaan vliegbases Defensie - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Internationale Payment Service Provider van het Rijk - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Taxatiediensten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verbouwing RWZI Boxtel - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud elektrische bedrijfsvoertuigen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Veiligheidslaarzen Raamovereenkomst - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT maintenance & IT engineering support - European Air Transport Command (EATC) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Studentenapp. - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Datacollectie diensten - Stichting Autoriteit Financiƫle Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur 2 planjuristen Omgevingswet, gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van lekvrije zakken - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IT Engineering Support - European Air Transport Command - Perceel 2 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NCSC - Jurist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WGA ERD verzekering ten behoeve van Onderwijsstichting Esprit - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie ontwikkeling 3D model - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Sondevoedingspompen met bijbehorende toedieningssystemen (VUmc en AMC) - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

31141643: Standaardisatie van sluisdeuren voor het project MultiWaterWerk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Senior jurist grondzaken - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Tender kavel 5A1 Sluisbuurt Zeeburgereiland - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Realisatie Nieuwbouw Rachelsmolen Fase 2 - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure voor een online tool voor de gesprekkencyclus - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding kernapplicaties - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

EA Taxatiediensten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-Hardware - OPOZ
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - EU-300 Technical Services - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Merkelbeekerstraat met bijkomende werkzaamheden - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verbouwing ingang en netwerkruimte Provinciehuis te Middelburg, Abdijcomplex - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhouder en Producent van Maatwerksoftware - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

inverted light sheet microscope - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Meubilair - Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Purchase-to-Pay systeem - Stichting Koraal Groep Bestuurscentrum L
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

I&V02-2020 Asfaltwerken noord en midden Zeeland - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerkfacilitator Euregio Scheldemond - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Internationale Payment Service Provider - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Heusden - Gemeente Heusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gladheidbestrijding, gemeente Voorst-2020 - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Housing en Co-locatiedienstverlening redundante Onderwijs Community Cloud - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BHV Dienstverlening - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hulp bij het huishouden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Softwarebroker - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Operatietafels - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding merkonafhankelijke tankpassen, Gemeente Eemsdelta - Gemeente Loppersum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112, NEDERLAND NL...
Lees verder

Inzet sluisbediening en havenmeersterschap sociale onderneming - Gemeente Langedijk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Datacommunicatie Verbindingen en managed VPN dienst (DIG-11361) i.s.m. HH Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

IT maintenance & IT engineering support - European Air Transport Command (EATC) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trainingen Houding en Gedrag WL - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Groot asfaltonderhoud, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Binnen- en buitenlandse pakketdiensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Modernisering gebouwbeheersysteem Priva - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afmelden gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat - periode 1-7-2020 t/m 30-09-2020 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leerlingenvervoer Alphen-Chaam en Baarle-Nassau - ABG-organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reinigingsbestek rioolgemalen en bergingskokers 2020 - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure:...
Lees verder

Instelling Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van extern personeel - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie ontwikkeling 3D model - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van gemeente Eemsdelta - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delfzijl en omgeving NL112 |...
Lees verder

Zaan Primair - Meubilair - Stichting Zaan Primair voor Openbaar Primair en(Voorgezet) Speciaal Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland - Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Project Middelland Midden - Funderingsloket - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Project Middelland Noord - Funderingsloket - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Haalbaarheidsfase herinrichting N595 Wittemer Allee - Kapolder - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Project Coolhaveneiland - Funderingsloket - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Project Hofstede & Adrien - Funderingsloket - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Project Provenierswijk Oost - Funderingsloket - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering PBD-zakken - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

“Inzameling van huishoudelijke afvalstromen” Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau - ABG-organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Project Oude Noorden Zuid - Funderingsloket - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmamanager Instrumentengidsen Dennis & Eva - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

PA spareparts hardware (DIG-11397) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Deurne 2021-2025 - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Projectleider Programma Omgevingswet, deelprojecten Common Ground en implementatieondersteuning - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Porthos Offshore Pipeline Installation - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Eigen risicodragerschap WGA - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Levering Bomen en Beplanting - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder