Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese openbare aanbesteding multifunctionals & reproapparatuur Werkom - Werkom Diensten B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EU-376 ICT Infrastructure and workplace hardware - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Netwerkservers
Lees verder

Duurzame (LED) verlichting parkeergarages Musis en Arnhem Centraal - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Air Surveillance Netherlands Coastguard - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Lockersysteem - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging LED-armaturen 2021-2024 bij RAW-bestek 20-016 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Levering van grond- en hulpstoffen t.b.v. productie van matrassen en kussens voor penitentiaire inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maerlantlyceum Eindhoven - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Inrichten zonnepark bestaande geluidswal A12 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inburgering Rivierenland - Maatschappelijke Begeleiding - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitale Leeromgeving - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer van een financiële SaaS-applicatie - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging: Broker t.b.v. Interim professionals (niet-onderwijsgebonden) t.b.v. Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Sloop/nieuwbouw Borgweg 5-15, Stedum- Selectiefase - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT-oplossing ter ondersteuning van de processen voor het heffen, invorderen, waarderen, bezwaar & beroep en E-loket van de gemeentelijke belastingen - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P-1004645-21 (RAW VAI), P-1004645-22 (STABU VAI) & 19715 (Parallelbaan) - Het vervangen van vliegtuigafreminstallaties en onderhoud aan de parallelbaan op de vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Rioolonderhoud en -reparatie (binnen en buiten) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Arbeidsbroker t.b.v. Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering lesmethoden en schoolbenodigdheden t.b.v. Onderwijsstichting Arcade - Onderwijsstichting ARCADE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Bestek 2373, Calamiteitenbestek 2021 - 2024 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectieve zorgverzekering voor de minima - uitsluitend recht - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht...
Lees verder

Adviseur Control - cluster CAMC - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

European Tender for the Supply Euro Banknotes ES2 - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

levering en meerjarig onderhoud vrachtwagens SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Woonrijpmaken Skyzone - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2020...
Lees verder

Marktconsultatie IT Sociaal Domein - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Speciaal meubilair Belastingdienst - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jobmarketing - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Dijk- en Oeverwerken - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P&ID + PFD Tekenwerk - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur mobiele telescoopkranen met machinist - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw School De Ommezwaai Arnhem - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Sporthal Bethaniënstraat Arnhem - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Baggeren Onderlangs (Bouwteam) gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Communicatieprofessionals 2020 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SZW EA Kwaliteitsschoonmaak RSO - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Koerierszendingen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Applicant Tracking System (ATS) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Groslijsten Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2030 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Promotieartikelen - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Marktconsultatie Transferium de Punt - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Collectieve Inkomensverzekering - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwrijp maken nieuwe woonwijk Essenvelt gemeente Middelburg - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Leaseauto's - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Marktconsultatie betreffende ICT Hardware dieptereiniging (4 gemeenten) - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A01.2.2019 Financieel/strategisch advies bij gebieds- en locatieontwikkelingen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Stedenbouwkundige supervisor MAAK.Zaanstad Centrum - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vectoriseren aansluitleidingen - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Negotiated Procedure for Radio Direction Finders (RDF) - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst externe inhuur beleids- en (project) managementfuncties in het Sociaal domein - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Negotiated Procedure for Radio Direction Finders (RDF) - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Her-aanbesteding Restaurantkeukens Noorderpoort, locatie Euroborg - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

PRJ2437 Multi-Purpose Surveillance data Frontend Processor (MSD-FEP) - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

toekomstbestendige zorg en ondersteuning - Gemeente Roermond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

A3.618.2019 C Constructeur binnenzwembad-ijshal De Vliet - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MLW 2021: Hulp bij het huishouden - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van energiebesparende maatregelen - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Elektrotechnisch onderhoud gebouwen - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Glasbewassing - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw en renovatie Briant College Arnhem - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verhuisdiensten Feringa Building - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31144563: Meerjarig Onderhoud Stormvloedkering Ramspol* - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

ERP systeem - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst maaien stedelijk schraal gras en sloten Eindhoven West - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Multifunctionals - Quo Vadis. Stichting voor interconfessioneel (k/pc), katholiek en protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Royal - Rivoli - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Schoonmaakdienstverlening Atlas College - Stichting Atlas College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

INNOVATIEVE CHALLENGE - ZonMW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in...
Lees verder

Managed, detectie en respons dienst - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Concessie RRReis, Treindienst Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen 2021-2036 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkkleding & -schoenen Cedris - Cedris
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur technisch personeel - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

AI 2020-0239 - Marktconsultatie Verwerking GHA, BSA en PUIN - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mededingingsprocedure met onderhandeling - Roosteren 2.0 - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Essentius
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Inzamelen, verwerken en beheren van afval - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwe websites GGD'en regio Brabant - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Management Control Systeem - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Cisco Service full coverage inclusief Expert care (HTEC) - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

INNOVATIEVE CHALLENGE - ZonMW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur uitzendkrachten en surveillanten Hogeschool Leiden - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

Geo-obliek luchtfotografie 2021 (2022/2023/2024) - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering strooizout - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud bomen 2021-2022 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

22464 - Maatregelen Brandveiligheid Legeringsgebouwen Defensie Fase 3 (Landelijk) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van inzamelmiddelen (minicontainers + afvalemmers + vierwiel rolcontainers + bijbehorende chips en chipsstickers) - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

End User Devices 2020 (EUD2020) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectsecretaris Inkoop - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groot onderhoud Peelkanalen - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering Gevechtskleding Jas en Broek NFP Green en Blue met optie NFP TAN - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Software voor meerjarige investeringsplanning - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Design and build cleanroom for ETPathfinder project - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie roosterapplicatie VRF en VRGV - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Epe - Europees openbare aanbesteding Audiovisuele middelen - Gemeente Epe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22, OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening Stichting Surplus - Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HRIS - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Learning Management Systeem HTM (LMS HTM) - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Beheer en onderhoud van de monitorings-, bedienings- en besturingsinstallatie van TTI Overkapping en Dive Under Barendrecht - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder