Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Maaiwerkzaamheden DZB Leiden A06.68.2020 - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Onderhoud aan de gebouw gebonden (klimaat) technische installaties van diverse buitenlocaties - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Prolander. Grensoverschrijdende EVZ Westerwolde, Brualersloot - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Exploitatie World Food Center Experience te Ede - Stichting World Food Center Experience
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Open House Toelatingsprocedure re-integratiediensten 2021 e.v. gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Wagenparkverzekering - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe...
Lees verder

Communicatiediensten voor het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg, gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding "Levering laboratorium artikelen" - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Fietsleaseplan - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Gemeente Epe - Gemeente Epe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Study assignment in the field of climate-neutral technology for Auxiliary Vessels - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Eindejaarsgeschenk 2020 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Automatic photoluminescence mapping system - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

High Speed Confocal Microscope with temperature-controlled imaging - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondwatermeetpunten - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Levering van Relatiegeschenken en Eindejaarsgeschenken inclusief de daarmee samenhangende diensten - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering Cap NFP Green en Blue, met optie NFP Tan - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Evaluatie inzet middelen kinderarmoede (1) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Renovatie Poldergemalen 2020-2024 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2020...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Gasloos Oldambt - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0108 levering damwanden en buispalen Ravellaan - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Raamovereenkomst leaseauto's - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw NICU Radboudumc te Nijmegen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

IBT Kleding 2 - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur van uitzendkrachten - N.V. Westerscheldetunnel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Study assignment pre-design support - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verkeersveiligheidsmodel - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Inzamelen en verwerken huishoudelijk oud papier en karton. Gemeente Bergen, Gennep en Venray - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

e-HRM systeem DOWR 2020 - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

015-2020 ROVK storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Overeenkomst Levering dooimiddelen t.b.v. gladheidsbestrijding. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur cultuurtechnisch mens en materieel - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Outsourcing Generieke IT-infrastructuur - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beheerdiensten in verband met...
Lees verder

P001-Telefonie (vast/mobiel) - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorinrichting standaardmeubilair gemeente Dronten - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Research Project Lifecycle Management - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Analytische...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf voor Makelaarsuite PinkRoccade met betrekking tot de domeinen financiën, belastingen, burgerzaken en gegevensmanagement - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Nationale aanbesteding WIFI - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

6-D-99233-20 Marktconsultatie: Rotterdamse Welzijnsopgave - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Levering, service en onderhoud/kalibratie van technische apparatuur - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Het Element Amersfoort - STICHTING MERIDIAAN COLLEGE katholieke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Reiniging en reparatie civiele kunstwerken gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspecteren en reinigen riolen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Zaaksysteem (met geïntegreerd DMS en RMA) - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Activeringscoaches - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inkomensconsulent beheer - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inrichting en beheer kustbroedvogelbiotopen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINVWS Corona – Adembeschermingsmaskers - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

MINVWS Corona – Kits for the purpose of COVID-19 diagnostic - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

MINVWS Corona – COVID-19 detection kits and machines - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

015-2020 ROVK storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Levering en onderhoud elektrische bedrijfsvoertuigen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Auditdiensten - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmasecretaris Verbinden Schuldendomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Zandtankstation Legmeerpolder - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Juridisch adviseur milieu & Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

MINVWS Corona – Breathing machines - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Integrale digitale ITB software-oplossing voor het proces van Inkoopbehoefte tot en met Betalen - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Elektronische Spanningsbewaking - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Niet Openbare Europese Aanbestedingsprocedure beheer en onderhoud W-installaties op de scholen van de Veluwse Onderwijsgroep - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DIBOR 2021-2024, CONTRACT 843-2020, REINIGING CONTAINERS DROGE COMPONENTEN (2021-2022 / 2023 / 2024) - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

VNG - Inkoopadviseur - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

E/W Installatiewerkzaamheden Warmtecentrale Zernike - WarmteStad BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Nationale aanbesteding audiovisuele middelen - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bedrijfsvoeringsplatform met aanvullende diensten - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder