maandag 19 oktober 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over berichten duurzame pakketbezorging

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over berichten duurzame pakketbezorging
Staatssecretaris Keijzer laat weten dat hij de vragen over duurzame pakketbezorging in de last mile niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief over kabinetsreactie op advies van Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)
Minister Wiebes stuurt een brief over Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI).
Lees verder

Kamerbrief over ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de energie-audit
MInister Wiebes biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de energie-audit aan. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Besluit, houdende regels met betrekking tot de energie-audit (Besluit energie-audit)
Lees verder

Nota van toelichting over de energie-audit
Lees verder

Kamerbrief verslag informele bijeenkomst milieu- en klimaatministers 30 september-1 oktober 2020
Minister Wiebes doet verslag van de informele bijeenkomst van Europese milieu- en klimaatministers in Berlijn op 30 september en 1 oktober 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over kabinetsreactie op Witboek buitenlandse subsidies op interne markt
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de kabinetsreactie op het Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt.
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op Witboek buitenlandse subsidies op interne markt
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de kabinetsreactie op het Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over zwarte windmolenwieken tegen vogelsterfte
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Black turbine blade "can cut bird deaths"'.
Lees verder