zaterdag 31 oktober 2020

DNB: DNBulletin: Vertraging loongroei op komst

DNBulletin: Vertraging loongroei op komst
Als gevolg van de COVID-19-pandemie is de krapte op de arbeidsmarkt snel afgenomen. Desondanks rapporteerde het CBS een stijging van de cao-lonen van gemiddeld 3,0% in september. In nieuw afgesloten cao's is de gewijzigde situatie op de arbeidsmarkt al wel zichtbaar. Naar verwachting neemt de door het CBS gemeten contractloonstijging pas begin volgend jaar af.
Lees verder

DNBulletin: Toenemende concurrentie en prijsdifferentiatie op de hypotheekmarkt
Sinds 2015 is de rente op een aflossingsvrije hypotheek hoger dan de rente op een annuïtaire hypotheek. Deze prijsdifferentiatie op leningen van banken ontstond nadat andere aanbieders waren toegetreden op de hypotheekmarkt en banken minder gingen verdienen op hypothecaire leningen. Opvallend is dat zelfstandigen tot begin 2015 gemiddeld een hogere rente betaalden dan klanten met een vast arbeidscontract. Sindsdien is dit verschil verdwenen.
Lees verder