dinsdag 8 september 2020

Virtuele handelsmissie Italië met minister Sigrid Kaag

Virtuele handelsmissie Italië met minister Sigrid Kaag

Bent u actief op het gebied van duurzame mode en textiel of watertechnologie? En wilt u zakendoen in Italië? Neem dan deel aan de virtuele handelsmissie op 3 en 4 november met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het overkoepelende thema van deze missie is 'circulaire economie'. De missie valt samen met Ecomondo, Europa's belangrijkste conferentie en beurs op dit gebied.

Lees verder

AKCI-regeling helpt Ermelo bij bouw circulair sportcomplex

Ermelo wil in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal zijn. Ook circulariteit staat hoog in het vaandel. De bouw van een nieuw sportcomplex dat in 2022 zijn deuren moet openen, wordt gezien als een mooie testcase. Om in beeld te krijgen hoe het centrum zo circulair mogelijk kan worden, deed de gemeente een beroep op de subsidie Advies bij Klimaatneutraal en Circulair Inkopen (AKCI).

Lees verder

Subsidie restantvoorraden vuurwerk

Vanaf 1 december 2020 vallen bepaalde soorten vuurwerk niet meer onder de categorie 'consumentenvuurwerk'. Voor dat vuurwerk gelden dan de opslageisen voor professioneel vuurwerk.

Lees verder

Webinars over energie-audits in Europa

Wilt u meer weten over de energie-audits in Europa? En specifieker over de energie-auditrapportages in Nederland? Neem dan op 17 september deel aan verschillende webinars over energie-audits.

Lees verder

Woningcorporatie en zorginstelling werken samen aan virtuele thuiszorg in Heerlen

Zorgtechnologie combineren met virtuele én persoonlijke thuiszorg; in de krimpregio Parkstad in Heerlen experimenteren ze ermee. Woningcorporatie Weller en zorginstelling Meandergroep werken nauw samen, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Initiatiefnemers Paul Leufkens en Bram Smeets leggen uit hoe het project vorm kreeg door de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET).

Met de SET kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis wonen.

Lees verder