woensdag 23 september 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie OVL onderhoudscontract - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Ontkluizing Keutelbeek fase 1B gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Pilotinstallatie voor de ontwikkeling van een PEM water Electrolyser Stack met grote actieve oppervlakte - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Levensvatbaarheidsonderzoeken - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Omgevingswetapplicaties voor Plansoftware, Regelbeheer en Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) - Gemeente Lochem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Online Selectietesten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Jeugdboa's - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Elektrotechnische materialen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridische diensten - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Raamcontract meerjarig onderhoud licht en beeld theater Castellum - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AV dienstverlening Statencomplex en AV dienstverlening Vergaderruimtes Abdijcomplex - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Oracle Functioneel beheerteam - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding huren en onderhouden van multifunctionals - Terra
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering implementatie en technisch beheer IT Oplossing - Soweco N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure:...
Lees verder

Smartlockers - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groot onderhoud en vervangingen van beplantingen & bomen gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding E-HRM en Salaris dienstverlening - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Stichting Bibliotheek Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Uitzendkrachten en Werving & Selectie - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

verkeersregelaars - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

31162091: Projectbeheersing Midden Nederland Utrecht - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Aanleg en onderhoud elementenverhardingen - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten 2020 - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Sanitaircontainers met bedpanspoelinstallatie - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie deelauto's Regio Groningen-Assen - Provincie Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Auto's: stationcars en sedans
Lees verder

Jurist Wabo-bouwen (Handhaving en vergunningen) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Op-, overslag, transport en verwerking huishoudelijke afvalstoffen met toepassing van nascheiding - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VTH-SaaS applicatie gemeente Baarn & Soest - Gemeente Baarn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud, reparatie en keuringen van voertuigen, inventaris en bepakking - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Levering van elektriciteit tbv De Gezamenlijke Brabantse Waterschappen - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Food & non-food gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Materieel voorbereiden archiefmateriaal op digitalisering - IUC-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur advies en capaciteit voor afdeling Risicobeheersing - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werkplekapparatuur en Smartphones - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Taxateur commerciƫle objecten - cluster Dienstverlening - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Kaag en Braassem - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering twee veegmachines gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cameratoezicht - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening inzake Inhuur Uitzendkrachten - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Debiteuren - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

P-1004648 Renovatie legeringsgebouw J.M. van Nassau op Marinekazerne Erfprins te Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-11-2020...
Lees verder

Constructeur W&E - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huurauto's en aanverwante dienstverlening - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINVWS Corona – Beademingsventilatoren - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

17400971.02 - Hydraulische H-540 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Terreinverlichting - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van...
Lees verder

EA2020 Ondersteuning implementatie Microsoft 365 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie High-end gecorreleerde optisch pincet-breedveld fluorescentie microscoop - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CMS Internet i.s.m. HH Schieland en de Krimpenerwaard (DIG-11707) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Bemonsteraar, project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aankondiging gegunde DAS inhuur opdrachten - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leerroutes Inburgering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst voorbereiding baggerwerken periode 2020 - 2023 - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Market Orientation Port management training in Vietnam - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

Vrijwillige transparantie - gunning opdracht inzake Topdesk migratie - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Uitvoering leerstraffen So-Cool en Tools4U ten behoeve van de Raad voor de Kinderbescherming - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klanttevredenheidsonderzoek - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renoveren hefdeuren en geleidingen van een spuikoker van de Cleveringsluizen - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

TK ROVK Levering kantoorinrichting - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Telefoon- en datatransmissiediensten - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Middleware - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Service Desk Applicatie - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

EA Onderzoek/advies Chartale Infrastructuur Middellange termijn - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder