Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Reconstructie Boerenhoekstraat - Van Campenhoutstraat Made - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Woonrijpmaken Skyzone - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-10-2020...
Lees verder

Exablate Neuro - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bestek tbv onderhoud wegverhardingen en waterschapswegen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking huishoudelijke afvalstromen Afval Samenwerking Limburg met marktconsultatie - Afval Samenwerking Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A2.217 Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Inhuur Servicepunt71 - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Food en non-food - Gemeente Goes
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reconstructie Boerenhoekstraat - Van Campenhoutstraat Made - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2020...
Lees verder

Postdiensten - Gemeente Goes
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Applicaties Sociaal Domein - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Contractmanagers - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Managed Intrusion Detection Services - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst rioolrenovatie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Reinigen van afwateringspunten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

20.153 - BV Schoonmaakdiensten en glasbewassing - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding WTS500 voertuigen (voertuigen watertransportsysteem) - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud VRI's - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Keuringen en Onderhoud aan Stellingen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Erkenningsregeling Aannemers Infra Distributie 2020 - N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: | CPV: Werkzaamheden...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Revitaliseringsprogramma Defensie - Industrieel, Flexibel, Remontabel bouwen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Ter beschikking stellen, inrichten en beheer van IVR en gespreksverkeer 0800-2000 - Vereniging Landelijk Netwerk Veilig Thuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

A5.181.2019 Raamovereenkomst voor ontwerp- en ingenieursdiensten ten behoeve van het project Leidse Ring Noord - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inkomensconsulent Bijzondere Bijstand - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

levering C02 neutrale warmte energie Tesselschadestraat 55 en 140, van der Nootstraat 12-16, te Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie - Brainport Smart District: ontwerp, realisatie, operationalisering en voortdurende optimalisatie van slimme infrastructuur - Stichting Brainport Smart District
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Informatie Beveiliging Testen & Diensten 2020 (IBT&D 2020) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Jaarlijks onderhoud en Groot onderhoud 23 gebouwen gemeente Leusden - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Sanitaire middelen Noorderpoort - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Elementenverharding + Serviceonderhoud - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Barcodereader kits in bestaande gates stations - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Huurvoertuigen Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding innovatiepartnerschap Grofzandbarrière dijkversterking Gameren - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bemonsteraar, project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbodiensten en aanverwante diensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Medische onderzoekslampen - Defensie - 2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

FIN - EA - Pensioenregeling Invest Internationaal - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Personeel - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening Walstroom binnenvaart en riviercruise. - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Adviesdiensten Nieuwbouw Physics TU Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Meubilair Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Administratief ondersteuner beheer - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Laadinfra - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Adviseur Projectbeheersing Waterketen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer en onderhoud van Nautische Radars - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

FIN - EA - Pensioenregeling Invest International - Ministerie van Financien
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie inkoop Inburgering - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Adviseur Circulaire Economie - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Zaan Primair - Meubilair - Stichting Zaan Primair voor Openbaar Primair en(Voorgezet) Speciaal Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder