zaterdag 12 september 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Vrijwillige transparantie inzake een 4D Breast CT - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Technische Schoonmaak - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Corio Glana-Highlight 20 (deelgebied A) - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - GSM-R Passief (Opstelpunten) - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Network Access Control - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beheer van datanetwerken en...
Lees verder

Makelaarsdiensten verzekeringen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verzekeringsmakelaarsdiensten
Lees verder

Verwerken postdiensten - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Gemeente Brielle - EU aanbesteding Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Gemeente Brielle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf orgaan perfusieopstelling - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

10800001056 JustID Senior Test Engineer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie Slibgistingstoren 2 (SGT-2) AWZI Haarlem-Waarderpolder (DIG-11764) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-10-2020...
Lees verder

Leveringen en Services ICT-hardware - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountansdiensten - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van 4 bestelwagens met kippende laadbak - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Huur vrachtwagen + Chauffeur - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van een 6 x 4/4 kraan-kipper voertuig - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

10600071719 OM Programmamanager Alle Zaken Digitaal (AZD) - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reiniging en inspectie stads- en dorpsgemalen 2020 - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Verlichting OVL-beheerders Zeeland 2021-2024 - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Brede School Hoog Dalem - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectieleidraad Zonne-energie gemeente Wijchen - Gemeente Wijchen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Re-integratiediensten - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Geïntegreerd SAAS ERP Systeem - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Grondpenetrerende radaronderzoek - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Adviesdiensten ten behoeve van opstellen Ambitiekaart en beleidskader NNN Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverleningspartner ICT (netwerk hardware en netwerk diensten) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Internationale Payment Service Provider van het Rijk - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bankdiensten
Lees verder

Elektronische lockers - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

FIN VA International Payment Service Provider of the Government - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor internationale...
Lees verder

BZ EA Afdrukvoorziening inclusief dienstverlening - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-13116-20: Aanpassen vijver Het Nieuwe Instituut HNI Museumpark Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud terreinen - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Veluwe 2 - Afwijkingen Prestatie Gericht Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Schoonmaak voor Keizer Karel College - Stichting Keizer Karel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Spaarnesant- Touchscreens - Stichting Spaarnesant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren Plantmateriaal - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Doorlopende Construction All Risks (CAR)-Verzekering - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Installatietechnisch onderhoud gemeentehuis Venray (Elektrotechnisch, Werktuigkundig en WKO-bronnen) - Gemeente Venray
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raambestek NDT 2020-05 Asfaltonderhoud 2021-2023 - Gemeente Dinkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding GT Print - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

EduMare - Touchscreens - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU RKSVDMH - Touchscreens en toebehoren - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Koning Willem I College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

CCTV en inbraakalarmsysteem - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Berg en Dal - Gemeente Berg en Dal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Archeologisch onderzoek en opsporen ontplofbare oorlogsresten - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mixing reactor, crystallizing equipment, drying equipment + silo and 2 x filterpress - Elemetal B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeenten Súdwest-Fryslân en Harlingen - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA ERD verzekering MosaLira 2021 - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0128 Verwaarding van Huishoudelijk Textiel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

31146554: het engineeren en uitvoeren van de renovatie A12 IJsselbruggen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

N247 Reconstructie en groot onderhoud - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329...
Lees verder

Europese openbare Aanbesteding meubilair - Koninklijk Conservatorium Den Haag - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Meubilair
Lees verder

Europese Aanbesteding CAR Verzekering Alliander N.V. - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Asfaltwerken en bijbehorende werkzaamheden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2020...
Lees verder

Detachering medewerkers participatiewet, gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhouden, keuring en reparatie van ambulances - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Onderhoud walmuren en vestingwerken - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering trapliften en aanverwante dienstverlening - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Grondonderzoek (Geotechnische diensten) dijkverbetering Stad Tiel - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

NO Inhuur van Medior plc engineer - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder