Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aanbesteding Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing VNOG - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225, Veluwe...
Lees verder

Interne post- en pakketbezorging - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managed Service Provider - Inhuurdesk - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managed Service Provider - Inhuurdesk - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Unified Communications Platform - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overijssel NL21 | Procedure:...
Lees verder

SaaS-dienstverlening vervangen Burgerzaken oplossing - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Servers en Storage - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Fitness2Drive - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Manager Projectbeheersing Projectoverstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Hardware/ Audiovisuele middelen incl. dienstverlening t.b.v. De Bisschop Möller Stichting te Leeuwarden e.o. - Bisschop Möller Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie inkoop regionale taken ten behoeve Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoeizorg en OGGZ Preventie sociaal domein Noord- en Midden-Limburg - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Overige gemeenschaps-, sociale...
Lees verder

'Vervangende nieuwbouw voor de basisscholen Prins Willem Alexander/De Kwakel' - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Groenvoorziening en terreinen van Stichting Wellant - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

200063GZD Onkruidbeheersing op verharding 2021-2023 - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Instellen DAS ten behoeve van Inhuurdesk groenehart 2019-2020 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Food & non-food gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Naar effectieve samenwerking in de jeugdhulp in Zeeland, time-outvoorziening - Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A2.217 Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Inhuur Servicepunt71 - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - GR Cocensus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Planner - Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131...
Lees verder

VNG - Projectmanager Nieuwe Prioriteiten Project Decentrale Benadering ZZS - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Aanschaf van 2 Alinity apparaten o.b.v. een reagens overeenkomst incl. onderhoudsovereenkomst - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Fiscale dienstverlening - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raambestek NDT 2020-05 Asfaltonderhoud 2021-2023 - Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: ASSESSMENT TESTS - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Accent
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Parkeergarage Arsenaal - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

'Audits, Toetsing, Advisering en Controles Brandveiligheid TU Delft' - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

"Actieve verwerving van vastgoed inzake de Wet Voorkeursrecht Gemeente aan de Koninginneweg-Oost te Hilversum" - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2021 - Gemeente Montferland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0207 Geotechnische onderzoeken kademuren 'overige rakken' - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Beheer Management Systeem voor elektrotechnische assets - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schuimblusvoertuigen en Waterwagen - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Het beschikbaar stellen van capaciteitentesten (perceel 1) en ontwikkelvragenlijsten (perceel 2) voor gebruik bij Psychologisch Advies en Selectie (PAS) - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

aanschaf 360graden foto's - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specialistische vloerreiniging - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Centraal toegangscontrolesysteem RUG - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Warme drankenvoorziening ABG-organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Cryo-free variable temperature system TU Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Reinigen, inspecteren en wortelfrezen riolering Bergeijk - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inhuur bedrijfsvoering - CIZ - 2020 - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Huishoudelijke hulp gemeente Ommen - Gemeente Ommen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Medische onderzoekslampen - Defensie - 2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Managementassistent (junior) - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU RKSVDMH - OPS modules - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

17506 Transformatie bouwdeel H Gerechtsgebouw te Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Projectondersteuner Ontwikkelen Domeinen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Medewerkers cluster Grond - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Re-integratie productenboek Uden 2020 e.v. - Bizob
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dienstverlening rondom de Clouddiensten van AWS - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wmo hulpmiddelen - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

EA Levering en support IAM compliant Document Management Systeem - RDW
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 4 - Medisch ondersteunend(e) personeel/ diensten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 4 - Medisch ondersteunend(e) personeel/ diensten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 3 - Paramedisch(e) personeel/ diensten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 2 - Verplegend personeel/ dienstverlening - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Medici & Specialisten - Perceel 1 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 1 - Medici & Specialisten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Sacrale Neuromodulatie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder