dinsdag 29 september 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Definitief oordeel kabinet over voorstel EC Witboek buitenlandse subsidies op de inte...

Definitief oordeel kabinet over voorstel EC Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt
Definitieve oordeel (de appreciatie) van het kabinet over het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor een Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt van de Europese Unie. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet het oordeel op enkele punten verduidelijkt.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij definitief oordeel kabinet over voorstel EC Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt
Staatssecretaris Keijzer stuurt het definitieve oordeel (de appreciatie) van het kabinet over het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor een Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt van de Europese Unie. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet het oordeel op enkele punten verduidelijkt.
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Postwet 2009
Staatssecretaris Keijzer reageert op vragen en opmerkingen over het voorstel van wet tot wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers.
Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Postwet 2009
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het bericht 'Black turbine blade 'can cut bird deaths''
Minister Wiebes laat weten dat hij de vragen over het bericht 'Black turbine blade 'can cut bird deaths'' niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Telecomraad 14-15 oktober 2020
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 14-15 oktober 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het Nationaal Groeifonds
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden op Kamervragen over het aanstellen van een directeur voor het stafbureau van het Nationaal Groeifonds.
Lees verder

Bijlage 1 - Antwoorden SO fiscale steunvoorwaarden
Lees verder

Aanbiedingsbrief beantwoording vragen naar aanleiding van schriftelijk overleg Kamerbrief Fiscale voorwaarden bij individuele steunverlening
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat sturen antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg inzake 'Fiscale voorwaarden bij individuele steunverlening' aan de Tweede Kamer.
Lees verder