maandag 21 september 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over openstelling subsidieregeling vrijwillige sluiting kolencentrale

Kamerbrief over openstelling subsidieregeling vrijwillige sluiting kolencentrale
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de openstelling van een subsidieregeling voor vrijwillige sluiting kolencentrale.
Lees verder

Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel Subsidieregeling vrijwillige sluiting kolencentrale
Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel Subsidieregeling vrijwillige sluiting van een kolencentrale.
Lees verder

Afschrift brief aan Tweede Kamer over Nationaal Groeifonds
Afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over het Nationaal Groeifonds.
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag wijziging van de Mijnbouwwet
Nota naar aanleiding van het verslag: Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek).
Lees verder

Aanbiedingsbrief voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet
Minister Wiebes biedt de Tweede Kamer een voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek), alsmede een nota van wijziging aan.
Lees verder

Nota van wijziging van de Mijnbouwwet
Nota van wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over vergunning biomassacentrale Diemen
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over de vergunningverlening voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over de rol van zeewier binnen de energietransitie en de verduurzaming van onze maatschappij
Minister Wiebes stuurt een uitstelbrief naar de Tweede Kamer over de beantwoording van Kamervragen over de rol van zeewier binnen de energietransitie en de verduurzaming van onze maatschappij.
Lees verder

Kamerbrief gaswinningsniveau Groningen gasjaar 2020-2021
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het gaswinningsniveau in Groningen voor het gasjaar 2020-2021.
Lees verder