Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over wegverzakking in Kerkrade

Beantwoording Kamervragen over wegverzakking in Kerkrade
Minister Wiebes beantwoordt vragen over een wegverzakking in Kerkrade.
Lees verder

Kamerbrief stand van zaken zoutwinning
Minister Wiebes meldt de stand van zaken van de zoutwinning in Nederland.
Lees verder

Kamerbrief over vergoeding fiscale schade Groningen
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over de vergoeding voor fiscale schade. Vergoeding van schade als gevolg van de gaswinning kunnen in sommige gevallen consequenties hebben voor de vermogensrendementsheffing, inkomensafhankelijke regelingen en uitkeringen op grond van de Participatiewet.
Lees verder

Overzicht openstaande moties Mijnbouw/Groningen
Overzicht van de openstaande moties Mijnbouw/Groningen.
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken wetsvoorstel Versterken Groningen en overzicht openstaande moties
Minster Wiebes stuurt de Tweede Kamer de stand van zaken over het wetsvoorstel Versterken Groningen en het overzicht van openstaande moties.
Lees verder

Uitstelbrief over uitvoering motie-Van Raan om CO2-reductie als criterium te hanteren
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van motie-Van Raan om CO2-reductie als criterium te hanteren bij het nemen klimaatmaatregelen. Hij geeft aan dat dit behandeld zal worden in de komende Klimaatnota.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bijdrage zware industrie aan klimaatbeleid
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht dat de grootste vervuilers amper betalen aan klimaatbeleid.
Lees verder

Kamerbrief reactie op rapport Groninger Gasberaad
Minister Wiebes reageert op het rapport 'Barometer Boudel op Rieg' van Groninger Gasberaad.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen op 18 september 2020.
Lees verder