Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief bij advies over AMvB bij wetsvoorstel Versterken

Aanbiedingsbrief bij advies over AMvB bij wetsvoorstel Versterken
Aanbiedingsbrief van minister Wiebes bij het advies van Adviescollege Veiligheid Groningen over AMvB bij wetsvoorstel Versterken.
Lees verder

Concept Regeling wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
Concept Regeling tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging horizonbepaling subsidiemodule Hernieuwbare Energie (ISDE-regeling)
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over verlenging horizonbepaling subsidiemodule Hernieuwbare Energie (ISDE-regeling).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de verergering van de situatie in Groningen
Minister Ollongren beantwoordt vragen over de verergering van de situatie in Groningen rondom de versterking van gebouwen.
Lees verder

Kamerbrief overzicht actuele ontwikkelingen TO2
Kamerbrief over het overzicht van de actuele ontwikkelingen toegepast onderzoek (TO2).
Lees verder

Nota over overzicht ontwikkelingen op het domein van toegepast onderzoek
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer overzicht van ontwikkelingen op het domein van het toegepast onderzoek.
Lees verder

Instellingsbesluit
Lees verder

Kamerbrief Instellingsbesluit commissie Nationaal Groeifonds
Minister Hoekstra van Financiƫn en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat sturen de Eerste en Tweede Kamer een brief over de instelling van een onafhankelijke beoordelings- en adviescommissie voor het Nationaal Groeifonds.
Lees verder

Nationaal Groeifonds
Minister Hoekstra van Financiƫn en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat sturen de Eerste en Tweede Kamer een brief over de oprichting van het Nationaal Groeifonds. Dit fonds is gericht op publieke investeringen die bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland.
Lees verder