Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Advies sluitingsvolgorde productielocaties en minimumflow situatie

Advies sluitingsvolgorde productielocaties en minimumflow situatie
Lees verder

Mijnraadadvies sluiting productielocaties en minimum flow Groningenveld
Lees verder

Advies over de capaciteitsafbouw en sluitingsvolgorde clusters Groningen
Staatstoezicht op de Mijnen adviseert over de vanuit het oogpunt van veiligheid meest wenselijke volgorde voor het sluiten van de verschillende productieclusters in het Groningen-gasveld.
Lees verder

Nieuwe mogelijkheid om Groningenproductie voor gasjaar 2020/2021 verder te reduceren
Gasunie Transport Services meldt minister Wiebes dat er minder gas uit het Groningenveld nodig is doordat de gasberging Norg voller is dan eerder geraamd.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over verhuurplatforms en toeristenbelasting
Staatssecretaris Keijzer meldt dat de antwoorden op vragen over (vakantie)verhuurplatforms en toeristenbelasting later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over steun individuele bedrijven
Minister Wiebes beantwoordt vragen over steun individuele bedrijven.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij rapport over kernenergie
Minister Wiebes biedt het rapport 'Possible Role of Nuclear in the Dutch Energy Mix of the Future' aan. De minister heeft dit onderzoek te doen naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix en daarbij de kosten en voorwaarden van de bouw van nieuwe kerncentrales in andere landen in beeld te brengen.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over DDoS-aanvallen op internetproviders
Staatssecretaris Keijzer meldt dat de antwoorden op vragen over DDoS-aanvallen op internetproviders later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief overzicht wetsvoorstellen energie
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen op het gebied van energie.
Lees verder