dinsdag 18 augustus 2020

Nieuwe versies aanzuiveringsafrekeningen

Nieuwe versies aanzuiveringsafrekeningen
De 'Aanzuiveringsafrekening bijzondere bestemming' en de 'Aanzuiveringsafrekening overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming' zijn gewijzigd.
Lees verder

Vanaf 1 juli 2022 geen GPA en SPA meer
Vanaf juli 2022 vervangt het Douaneaangiften Management Systeem (DMS) het oude aangiftesysteem (AGS). Daarmee vervallen de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en de Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA).
Lees verder

Douane onderschept ruim 9 miljoen sigaretten
De Douane in de Rotterdamse haven heeft op 14 augustus in een container 9,5 miljoen illegale sigaretten onderschept.
Lees verder