vrijdag 21 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Renovatie Radiologie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitzenden en detacheren Horecapersoneel team Sport - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Feringa Bulding - Cleanroomvoorzieningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2020...
Lees verder

Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering van twee zeilschepen voor Koninklijke Marine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-31356-19: De beste leverancier van beveiligingsdiensten voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktorientatie Digitale Marketing Toerisme Ethiopie en Zambia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Instandhouding van de huidige installed base Statische Frequentie Omvormers - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

senior adviseur Omgevingswet & informatievoorziening - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

High Resolution Imaging Ion Source for NWO-Vidi Project - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medische keuringen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

8 stuks Middelzware Mobiele Kraan (Levering + Onderhoud) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst levering Mountain and Arctic Tactical tenten - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaal examineren - Stichting saMBO~ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vaste en mobiele telefonie Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Aqualysis - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomsten voor de levering van balansen ten behoeve van meerdere Rijkslaboratoria - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Structurele monitoring Nationaal Programma Groningen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionele printers - Campus Deltion College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering gecompenseerd gas - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering duurzame elektriciteit - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectie Bouwkundige werkzaamheden Nationaal Holocaust Museum Amsterdam - Stichting Hollandsche Schouwburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Evaluatieonderzoek Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag inhuur coördinator Geodata - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag inhuur toetscoördinator - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzet Werkmeesters voor Groepswerkprojecten ten behoeve van de Raad voor de Kinderbescherming - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

87219928900 - Maatwerk uniformkleding KMD - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reiniging kolken en lijngoten Watersamenwerking As50+ - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Het leveren van bestelwagens - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Bomen en Groeiplaatsen Zuid - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting Verlengde Maanderweg en Hakselseweg - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Vervanging parkeerapparatuur ODA parking incl. onderhoud - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Potato smallholders capacity building project - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en plaatsing van Abri's - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf en Implementatie van een Document creatie en Template management systeem - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Nieuwveen (DIG-11475) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2020...
Lees verder

Jeugd GGZ Ambulant en Residentieel door Instellingen Tussentijdse Instroom 2 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Assessments - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Training Code 95 - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Automated Object Detection of Counter-IED objects of interest - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Explosievendetectiesysteem
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vormgeving - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder