zaterdag 15 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie en POC Datacatalogus - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

POP3 Hydrologische maatregelen Rottige Meente - Actief visstandbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126,...
Lees verder

Reactor - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Chemische dampdepositie systeem - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding Raamovereenkomsten Ingenieursdiensten gemeente Kaag en Braassem - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NO Opstellen visie ruimtelijke kwaliteit dijkversterking Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen (Safe) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme dranken automaten - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Levering ijzerchloride FeCl3 RWZI's Waterschap Rivierenland 2019-2020 - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Inhuur (broker) - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbesteding: Drukwerk met aanverwante producten van communicatiemiddelen en Grafische vormgeving en dtp - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderwijscatalogus (PIM) - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Levering Microsoft Licenties 2020 - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Flexpool KCC 2020-2023 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van printers en MFP's en het leveren van Beheersoftware en supplies. - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2020-0092 Levering Retrofitoplossingen Openbare Verlichting - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Audiovisuele middelen en narrowcasting - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor audiovisuele middelen - Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Bedrijfskleding en algemene persoonlijke beschermingsmiddelen - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-D-09949-20: Elektronische handtekening - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Strategisch Communicatie Adviseur - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Busvervoer Buitencentrum School in bos - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Inkoopadviesdiensten 2021 - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consultation: Micro Rain Radar - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Renovatie Slibgistingstoren 2 (SGT-2) AWZI Haarlem-Waarderpolder (DIG-11764) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL |...
Lees verder

31151096 - Cateringdienstverlening t.b.v. Concerndienstverlener FMH - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Rustenburg fase 2 rioolvervanging - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-08-2020...
Lees verder

Forensische zorg 2020 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanschaf massaspectrometer (MS) inclusief vloeistofchromatograaf (LC) - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

18533892 - Inhuur Sr. Medewerker Techniek DVOW - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Intelligente beheerkasten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Roosterapplicatie UvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Levering van muggenvallen en bijbehorende verbruiksproducten - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud installaties en gemalen - Gemeente Oldenzaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging consultatiebijeenkomsten als voorbereiding aanbesteding Wmo-ondersteuning - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Levering Gereedschappen en Persoonlijke beschermingsmiddelen, onderhoud en keuringen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2021 - Gemeente Montferland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanbesteding bouwteampartner nieuwbouw Zwembad De Sypel - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer en Onderhoud E-& W-installaties - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder