woensdag 12 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Willink Weust Beheermaatregelen N2000 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectleiding nieuwe concessie(s) openbaar vervoer 2023 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

N2000 maatregelen de Borkeld - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Twente NL213 |...
Lees verder

Tussentijdse contractering Wmo Begeleiding - gemeente Westerveld en Zwartewaterland - 18016AD - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Nieuwbouw Research & Diagnostisch Centrum (RDC) VU medisch centrum - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DIGITALE MARKTONTMOETING - Circulaire kantoorinrichting en advisering - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Medische Materialen - Campus Deltion College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Barneveld - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

10100036714 - BD/DGSenB - Sr. Ketenprojectleider IV - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zonnepanelen 2.0 - Dunea N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Zonnepanelen
Lees verder

Ervaren constructeur - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vloeibaar Helium - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Opleidingen voor handhaving in de openbare ruimte - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsulatie Covid 19-gerelateerde Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beschermende en...
Lees verder

Contractwijziging Basisovereenkomst Collectieve energievoorziening Veenendaal-Oost - Duurzame Energie Veenendaal-oost (DEVO) B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Medische voedingen UMCG en OZG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur uitzendkrachten - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheersing - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

EA Collectief Vraagafhankelijk Vervoer GR Gorinchem-Molenlanden 2020 - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bedrijfskleding en algemene persoonlijke beschermingsmiddelen - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Senior juridisch adviseur handhaving - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Toegangscontroleapparatuur t.b.v. Dienst Justitiele Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

End User Devices 2020 (EUD2020) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Lichtobject Expert Systeem - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning en advisering bij langjarige integrale ontwikkelprogramma's - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reprofaciliteiten - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Market Consultation: Specialist on coastal protection and management, disaster risk reduction and flood management - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Kantoorautomatisering: Windows autorisatie, backup en Exchange (WABE) - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Payrolldiensten - Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Startup in Residence Sustainability and Mobility Programme 6.0 - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Functioneel & Technisch beheer en Hosting Oracle eBS - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering en onderhoud van hoogwerkers t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

High Speed Confocal Microscope with temperature-controlled imaging - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van personen- en bedrijfswagens gemeenten Voorschoten en Wassenaar - Werkorganisatie Duivenvoorde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Interim Teamleider - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor applicaties diplomawaardering - Stichting Nuffic
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meerinzicht Coƶrdinator Verbijzonderde Interne Controle - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BZK EA Interieurbeplanting - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

senior adviseur werkende processen Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

31160209 Klanttevredenheidsonderzoeken - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Project Management Support and communication Interreg 5B EXSKALLERATE - Regionale Ontwikkelingsmij. InnovationQuarter
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder