dinsdag 11 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

IT Service Management (ITSM) Platform - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie medische arrestantenzorg en medicatieverstrekking aan arrestanten - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Parkeerbeheer P+R Utrecht Science Park - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Financiële & HR diensten - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Adviseur Geo-Informatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Training voor Digicoaches in de Nederlandse Zorgorganisaties - ZonMW
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst leverantie bloembollen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onafhankelijke Projectleider Gebiedsuitwerking Westland. - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Innovatiemanager - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud sport- en trapvelden gemeente Huizen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327,...
Lees verder

EA Drukwerk - Landstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AIX - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

VWS EA Vervoer voor gehandicapte teamsporters - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop WMO 2019 gemeenten Deventer en Olst-Wijhe - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kodex-EPD - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

CSP diensten en Microsoft licenties - Stichting Etherreclame
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Releasemanagement en beheer gemeente Midden-Groningen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en dienstverlening Gevechtslaarzen en sokken - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leaseauto's - Stichting Etherreclame
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0636 Plaatsen Afvalinzamelingsystemen Amsterdam (PAISA) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mobiele telefoon- en datadiensten GGD NOG 2020 - GGD Noord- en Oost-Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Fiber Optical RealShape (FORS) - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud bermen, kruidenrijk gras en watergangen 2020-2021 gemeente Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Detectiesysteem voor ondergrondse infrastructuur - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie: realiseren goede opvang en begeleiding van geloofverlaters - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderzoek en ontwikkeling, en...
Lees verder

eHerkenningsmiddelen BD 2020 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laboratoriumdiensten SOA en Reizigers GGD Zeeland - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2018 | Plaats van uitvoering: Zeeland...
Lees verder

Inzamelen huishoudelijk afval gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne - Gemeente Westvoorne
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Shredder voor Eerste aanzet tot vernietiging wapens - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Het leveren van lekvrije zakken - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Tankwagens - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

aankoop afwasmachines tbv Centrale keuken Maastricht UMC+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Metrologische Vakexperts - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DJI Ziekenhuiszorg tariefstelling - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Marktconsultatie Sportkleding, sportschoenen en sportartikelen tbv justitiabelen van DJI - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

3D imaging sonar, aanschaf & onderhoud - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verbreden betonfietspad langs Kanaal Almelo-Nordhorn in Denekamp - Gemeente Dinkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Woon- en vastgoedmonitor - gemeente Aalten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure voor de uitvoering van werken ten behoeve van het project 'Herinrichting bovenloop Tielebeek' van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2018-0423 Innovatiepartnerschap Kademuren Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Imricor systeem en bijbehorende katheters - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

RMN - Bedrijfssoftware ter ondersteuning van primaire processen - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P200328001 Aanpassing RWZI Vriezenveen (Werktuigbouwkundige werken) - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10600069351 Openbaar Ministerie Projectleider Cyber Curriculum - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aankondiging gegunde DAS inhuur opdrachten - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Snippergroenproject Alphen aan den Rijn - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

N243 Trajectbenadering - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Engineering Diensten voor Warmteleidingen t.b.v. WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder