woensdag 29 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

De beste dienstverlener voor cameratoezicht en bewakingsdiensten in het kader van leegstandsbeheer voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 1729, het onderhouden van bomen Rogat 2020, provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering RMC-activiteiten en VSV-projecten en extra inkoop gemeenten 2021-2024 in de subregio Rijnmond Zuid-Oost - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Servicedeskmedewerker - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

IT Hardware - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Vervanging primaire storage - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Applicatie financiële administratie - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Interne Auditor - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur kwantitatief analist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Gasloze spuitcabine t.b.v. de Nieuwe Tramremise - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Multifunctionele printers - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

P&C Beleidsadviseur - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

SBIR - Oproep Binnensportaccommodaties veilig en op volle capaciteit open voor sporters en publiek - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider doorontwikkeling P-monitor - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

SBIR - Oproep Sportevenementen voor publiek - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Heraanbesteding ICT werkplekken UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Digitaliseren schatkistbankieren - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud voormalig Vliegkamp Valkenburg - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

kogel- en steekwerend veiligheidsvest ten behoeve van de Koninklijke Marechaussee en Defensie Bewakings en Beveiligings Organisatie - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats...
Lees verder

Marktconsultatie Rioolonderhoud en -reparatie (binnen en buiten) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting Frederiksoord 2.0 fase 3 - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Herinrichting Frederiksoord 2.0 fase 3 - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Aanschaf en implementatie van Plansoftware - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Leermiddelen - Insula College Dordrecht - Stg H3O v Christelijk Peuterwerk Kinderopvang, Primair en Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking (inname) gevaarlijk afval voormalige stortplaats Woltersum - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktverkenning GT Mobiel 3 - VNG Realisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV: Telefoon-...
Lees verder

Marktconsultatie Gasdetectie - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Wegenzout gemeenten Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

Relinen diepriolen Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Aanschaf apparatuur (Acustar) voor geautomatiseerde ADAMTS13 activiteit meting inclusief verbuiksproducten en onderhoud - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf tractor en versnipperaar - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Open House procedure nieuw contract Huishoudelijke ondersteuning Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Industrieel Reinigen - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reinigingsdiensten
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Renovatie Bruggen Gouda K-006308 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reinigen openbare ruimte - Gemeente Bloemendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem...
Lees verder

Marktconsultatie leveringen en onderhoud straatmeubilair Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-01-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Wagenpark Lease - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bedrijfsvoertuigen - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NRR Lijn 1 Alexanderstraat (Centrum) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

NRR Tramlijn 1 Scheveningen (Kust) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Kantoormeubilair - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reinigen en Huurdersonderhoud Haagse markt - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Inrichting nieuw- en refurbishen bestaand meubilair gemeentehuis Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding energie (elektra en gas) gemeente Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tool Digitale Werk Omgeving - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Fridtjof Nansen - Aannemer - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst helpdeskdiensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Industriële gassen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Planner - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: BOR-beheersysteem - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL |...
Lees verder

CNC Milling Machine - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Allround Linux specialist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Radiologie Interventie Stents - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Studentenhuisvesting TU/e - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2020...
Lees verder

Marktconsultatie Keuren en Kalibreren Arbeidsmiddelen - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Meet- en controlediensten
Lees verder

Marktconsultatie Dierenopvang Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen/Inspecteren van kolken in de gemeente Nijmegen - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding zaaksysteem - Gemeente Nieuwkoop
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tender kavel A Ravel en kavel 2 Beethoven (Zuidas) optierechten woningbouw - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jobmarketing WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

e-HRM/SA-systeem - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Online Community Tooling - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Onderwijzend en Ondersteunend Personeel - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie opbarstrisico Galjoottocht (verlengd) - Gemeente Almere
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: | CPV: Diensten voor ondergronds...
Lees verder

Raamovereenkomst aankoop drukrioolpompen c.a. en ondersteuning bij onderhoud drukriool - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Levering van RVV verkeersborden c.a. 2021-2024 - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder