donderdag 2 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Stadsbijeenkomst Maatschappelijke Begeleiding Inburgeraars - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst wasserijdiensten bedrijfskleding en huishoudelijk linnen - GGD Zuid Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Landelijk - BODI (Behandelen en Opstellen Data en Informatie) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Delivery of used Gulfstream G650 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie levering masten Verkeersregelinstallaties (VRI), Openbare verlichting (OVL) en Verkeers Informatie Systemen (VIS) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Instroommoment 01-07-2020 Inkoop Wmo Begeleiding - Brabantse Wal Gemeenten - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reiniging en inspectie hoofdriolering gemeente Veere - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Busvervoer - Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs van Wageningen en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO-begeleiding voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

CJG Rijnmond - IT Service Provider - Stichting CJG Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Identity Acces Management en Autorisatiematrix - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

N2000: Verbeteren hydrologisch systeem Engbertsdijksvenen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het leveren, implementeren en onderhouden van een 'on premise' BAG-applicatie - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Projectleider Geo-informatie en kwaliteit - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Kerstgeschenken - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkeling Rekenmodel Energiebesparing Bestaande Woningbouw - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in...
Lees verder

Landelijk - Levering en instandhouding van hoofdcomponenten TEV - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SAS-procedure Impresario - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Moderniseren radarinstallatie Zeelandbrug - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme dranken voorziening - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realiseren Parkeergarage Rotterdamseweg - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assessments Veiligheidsregio Hollands Midden - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Mendix Advanced Business Engineer - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Processpecialisten - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Beheer en Onderhoud Visi - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Acoustic sensing A9 - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanvullende WMO-diensten Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klimaattechniek - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Servers en Storage - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Bomenonderhoud - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Beheer parkeergarages inclusief geldgaring - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Testkopen tabak - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Centrale IT-hardware en Cloud-broker - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verbouwing afdeling Hematologie (VUmc) - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Intracytoplasmatic sperm injection services - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Microscoop aanschaf - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Landelijk - Afteller - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

24/7 BZ ContactCenter - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding buizen KB10 DPO trace Ammerzoden - Vlijmen - Ministerie van Defensie - Defensie Pijpleiding Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Circulaire RWZI Terwolde - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf, installatie en onderhoud trapliften - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Softwaremakelaar 7 Twentse gemeenten - Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prijsvraag Schutterijmonument St. Joseph met zaaknummer: 0971106355 - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding fiscale adviesdiensten en ondersteuning - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Moleculair diagnostische Covid-19 analyse capaciteit RT-PCR - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Detectie-...
Lees verder

Onderhoud bomen gemeente Wijk bij Duurstede - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichten kruispunt Schipholweg - Oleanderlaan - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020...
Lees verder

Reconstructie Schaesbergerveld in Heerlen (D&C onder UAVgc) - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-W-07395-20: Sloop- en asbestsaneringswerkzaamheden 600 opstallen Afrikaanderwijk - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

16150 Realisatie inbouwpakket De Office te Den Bosch - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Food & Non-Food - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

19e veiling kopieer- en printpapier - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, beheer en adviseren inzake Microsoft en overige licenties (LSP Partner) - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectcoördinator Wijkgericht Werken - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inhuur personeel via Broker i.c.m. Dynamisch aankoopsysteem - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

BZK EA Instrumentarium ten behoeve van de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

020-2020 Bouwteampartner "Realisatie van de restauratie en herbestemming van het rijksmonument Kruithuis" in de gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant NL413...
Lees verder

Applicaties Sociaal Domein - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanmeldingsprocedure conform open house Jeugdhulp H10 2021 e.v. - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Identity Governance & Administration Auris - Stichting Koninklijke Auris Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sportaccommodatievervoer - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

A08.65 Raamovereenkomst Asfaltverharding Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Juridische Capaciteit - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Juridische...
Lees verder

Het leveren van een 6 x 4/4 kraan-kipper voertuig - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering aangepaste auto's en bussen obv Full Operational Lease - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oplossing Kaartverkoop voor voorstellingen voor Nationale Opera & Ballet en hieraan gekoppelde diensten - Nationale Opera & Ballet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouw kindcentrum Woldwijck 2 te Hoogezand - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113...
Lees verder

Training Collegiale Ondersteuning & casemanagement voor beroepsrisico en Geweld Tegen Politie Ambt. - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur projectsecretaris programmateam HWBP - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van een technisch manager rioolwaterpersleidingen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder