zondag 12 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Onderhoud beschoeiingen, damwanden, kademuren en aanleg natuurlijke oevers - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder