vrijdag 10 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TunnelAlliantie minitender Bedum - Onderdoorgang rondweg - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Training watermanagement en implementatie beslissingsondersteunend systeem in Oman - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EU aanbesteding ICT Dienstverlening, Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

EU aanbesteding ICT Hardware, Stichting Filios Scholengroep - Stichting Filios Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Touchscreens - O.R.S. Lek en Linge
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT-Hardware - De Meerwaarde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Primary data collection - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Logistieke dienstverlening m.b.t. ICT-Hardware - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwmanagement - CSG Reggesteyn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur rioolploeg voor klein rioolonderhoud - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inkoop OCO 2021 - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunning DAS Inhuur personeel en adviesdiensten Q2 2020 - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Auditor - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening in het kader van de extra leertijd (brede ontwikkelings school) - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ondersteuningsstructuur Energieadviseurs - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

DAS Touchscreens stichting GOO - Stichting GOO Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2028 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Onderhoud IBA systemen - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandweeropleidingen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Snelfietsroute Tilburg - Breda, gedeelte Tilburg - station Rijen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

DAS ICT-Hardware (Desktops, laptops, chromebooks, tablets, randapparatuur) Stichting GOO - Stichting GOO Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2028 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Levering, huur en dienstverlening reproductieapparatuur - Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Contractnummer N65.01.01.RE (Reconstructie N65 Vught - Haaren) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Nieuwsdashboard - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Computernetwerkdiensten
Lees verder

Nieuwsvoorziening - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en installatie van Nautische Radars - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Market consultation: Counter Unmanned Aircraft Systems - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Applicatie beheer -onderhoud en -ontwikkeling van meerdere UWV Gegevensdiensten applicaties - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reststoffen RDW - RDW
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SBIR oproep - Satellietdatagebruik bij het automatisch opsporen van veranderingen in het watersysteem - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Contractmanager Baggerafzet - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderwijsontwikkeling applicatie - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering van Drukwerk - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flexpoule KCC - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Afmelden gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat - periode 1-4-2020 t/m 30-6-2020 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ABG140, Boringen van verhardingslagen voor wegenbouwkundig onderzoek met bijkomende verkeersmaatregelen 2021-2024. - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging gegunde opdracht bezorging dienstkleding en uitrusting - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

DAS SURFcumulus Professional Services - SURFnet B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Bonhoeffer College - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Levering, installatie en instandhouding van liften en roltrappen op stations - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering gemeentelijke eigendommen en scholen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

ABG142, Het leveren en plaatsen van projectinformatieborden bij wegwerkzaamheden 2021-2024 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Bedrijfsvoeringssystemen - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Warmedrankenvoorzieningen - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwkundig Onderhoud - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tbs-dwang: doelgroep Ongewenste Vreemdelingen - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tbs-dwang: doelgroep Psychiatrische & Persoonlijkheidsproblematiek - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tbs-dwang: doelgroep Extreem Vlucht- en/of Beheersmatig Gevaarlijk - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tbs-dwang: doelgroep Verstandelijke beperking - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tbs-dwang: doelgroep Langdurige forensische psychiatrische zorg - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ICT Hardware - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Video Platform RFI - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

arbodienstverlening - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Verwerking groenafval - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NOORD-NEDERLAND NL1,...
Lees verder

Leveren van hardware en presentatiemiddelen - Stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Zevenhuizerstraat Hamseweg - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vooraankondiging aanbestedingen gemeente Leiden: realisatie Binnenzwembad en ijshal De Vliet | realisatie Indoor Sportcentrum - Servicepunt71
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Saas- dienst voor een Omgevingsbeleidscomponent - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur ICT- Professionals t.b.v. DUO Groningen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NEDERLAND NL, Overig...
Lees verder

Burgerzaken - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor ICT-hardware - Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor audiovisuele middelen - Stichting Katholiek Onderwijs Volendam [SKOV]
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud, reparatie en keuringen van voertuigen >3500kg t.b.v. Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer,...
Lees verder

1-D-08470-20: Mentale trainingen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vlootvervanging RV Pelagia II - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Managed Service Provider voor elf aanbestedende diensten in de regio Drechtsteden / Zuid-Holland-Zuid - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Twee uitzendbureaus voor veertien aanbestedende diensten in de regio Drechtsteden / Zuid-Holland-Zuid - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur audiovisueel bij evenementen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

SKOzoK - Levering elektriciteit 2021 - 2024 - SKOzok
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SKOzoK - Levering aardgas 2021 - 2024 - SKOzok
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herstructurering Gageldonk West, deel 3 en 4 - Nationaal niet openbare aanbesteding - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-07-2020...
Lees verder

3-D-02282-20: Revisie en vervanging van dompelpompen gemalen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Regionale begeleiding Sterk Techniekonderwijs vmbo en Regionaal investeringsfonds mbo - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior analist Programma Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Projectmanager Boijmans van Beuningen - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Vloerbedekking voor de Stichting Kindante - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL...
Lees verder