woensdag 1 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Vooraankondiging aanbesteding agentschap voor filmproducties 05-02 - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

aanbesteding verhuiscoordinator - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Human Resource Inhuur - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P143061 Dynamisch aankoopsysteem ICT personeel Zorginstituut Nederland - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Evaluatie van bekalken als mogelijke herstelmaatregel in trilvenen en blauwgraslanden - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Overeenkomsten Staatsbosbeheer Planten bosplantsoen 2020/'21 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, Overijssel NL21 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf buitendienst voertuigen ABG Organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem Geotechnische diensten - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Koop/huur 4 echocardiografiesystemen inclusief transducers - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud Elektrische installaties op Defensie- en Rijkslocaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

Inrichten inhuurdesk GemeenteAmersfoorthuurtin.nl als Dynamisch aankoopsysteem - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering MRO-artikelen - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Insurance Offshore Assets Excess - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Insurance Offshore Assets Primary - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur senior beleidsadviseur water - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koop en onderhoud van Touringcars - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Securitydienstverlening - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Assessments Kadaster - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Allround Medewerker Burgerzaken / BRP Specialist - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Restaurantkeukens Noorderpoort Locatie Euroborg - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Financiële informatievoorziening als SAAS-oplossing - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst ICT hardware WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0142 Vernieuwing Berlagebrug - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie: verlenging looptijd huidige leverancier MFP's - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gezonde en duurzame catering voor iedereen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Informatiesysteem sociaal domein, Gemeente Zaltbommel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Attenties in het kader van "Lief en Leed" en Relatiegeschenken/attenties extern - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kantoormeubilair - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Communicatiediensten - Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AT/2020/07: Marktconsultatie Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BasisOntsmettingsEenheid 2020 - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rooster software - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0156 inkoop van poller-installaties - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Levering eindejaarsgeschenken - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkkleding & PBM's WVS-groep - WVS-groep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf en beheer Leerlingvolgsysteem - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw drinkwaterproductiestation Beilen - N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Marktconsultatie Onderzoeksdienstverlening - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31137443: Het engineeren en uitvoeren van groot variabel onderhoud aan wegen en kunstwerken van het hoofdwegennet in Zuid-Nederland volgens programma 2019-2020 in drie percelen. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2018 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

IT maintenance & IT engineering support - European Air Transport Command (EATC) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

procesmanager CBE - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie verplaatsing en realisatie milieustraat en gemeentewerf Purmerend - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

ARBO dienstverlening Werkorganisatie CGM, gemeente Boxmeer en gemeente ST. Anthonis - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Rioolreiniging en -inspectie gemeente Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Vitens N.V. - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ondersteuning Financiële Omgeving - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

WMO Adviseur - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

De beste wielen voor de roltrappen van het Rijksmonument Maastunnel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Narcoticatesters - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

test wijziging opdracht - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Huisvesting digitaal toetsen Radboud Universiteit - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Cisco Service full coverage inclusief Expert care (HTEC) - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Serologie automatisering ten behoeve van microbiologisch onderzoek - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning op grond van de Jeugdwet en de WMO 2015 (2e Instroom) - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31160410: PB Project A6-Lelystad - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Renovatie Olympia College Rotterdam - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectieve zorgverzekering minima - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering van kantoormeubilair - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v Stichting ROC Summa College - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beveiligingsadviesdiensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schulddienstverlening - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

BZK - EA - Leefbaarometer 2020 - 2024 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pilotinstallatie voor de ontwikkeling van efficiënte synthese van Dimethyl ether uit CO2 en H2 - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

P200328001 Aanpassing RWZI Vriezenveen (Civieltechnische werkzaamheden) - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flexibele schil t.b.v. geografische dataverwerking - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voorbelasting bedrijventerrein 't Oog - Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie PRO VSO MBO1 Gemeente Haarlem en Zandvoort - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

10100033977 DGPenV Data-analist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwerpteamleden duurzame uitbreiding Horst Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100033676 NCTV Solution Architect en Scrum Master - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoudsbestek Openbare Verlichting Gemeente Woerden 2020-2026 - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software voor cursusevaluatie - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31159537: Innovatiestrook InnovA58 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamcontract kantoorartikelen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Juridisch Adviseur Rechtsbescherming (1) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Kleine woningaanpassingen 190149SDD - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Vaccinkoelkasten, onderhoud en alarmopvolging - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328...
Lees verder

Instroomronde Aanbesteding Jeugd Ondersteuning, Wmo Ondersteuning, Hulp bij het Huishouden, Vervoer en Casusregie - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Postdiensten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior Projectleider Programma Omgevingswet, deelprojecten Common Ground en implementatieondersteuning - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Marktconsultatie Ambitiekaart Natuur Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening op het gebied...
Lees verder

Inhuur Senior projectleider TPR - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder