dinsdag 14 juli 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over hoofdpunten van een voorgenomen wijziging van het Handelsregisterbesl...

Kamerbrief over hoofdpunten van een voorgenomen wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over hoofdpunten van een voorgenomen wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008, het Financieel besluit handelsregister 2014 en het Besluit SUWI.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over injecteren afvalwater Schoonebeek
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het injecteren van afvalwater van de olieproductie in Schoonebeek in Twente en Zuidoost-Drenthe.
Lees verder

Kamerbrief ontwikkelingen verwerking productiewater Schoonebeek
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen van de afgelopen 3 jaar in de verwerking van het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek.
Lees verder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten
Besluit tot vaststelling van bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten alsmede tot wijziging van een aantal besluiten in verband met het wijzigen van de citeertitel van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiƫntie.
Lees verder

Kamerbrief ontwerpbesluit tot vaststelling van bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit tot vaststelling van bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten.
Lees verder

Kamerbrief vervolg op evaluatie Wet op de Kamer van Koophandel 2014
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de verdere ontwikkeling van de Kamer van Koophandel als organisatie na de evaluatie van de Wet op de Kamer van Koophandel 2014.
Lees verder

Aanbieding rapport Europese participatiemaatregelen windmolens
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Inzicht in participatie bij windenergieprojecten; Verkennende studie in zes Europese landen'.
Lees verder

Kamerbrief verslag videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen 12 juni 2020
Staatssecretaris Keijzer doet verslag van de informele videoconferentie van de Raad voor Concurrentievermogen, onderdeel interne markt en industrie, van 12 juni 2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over kredietverlening banken tijdens coronacrisis
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de berichten 'Banken zijn 180.000 ondernemers en consumenten tegemoetgekomen' en 'Bedrijven bij nieuwe bank krijgen geen krediet'.
Lees verder