dinsdag 23 juni 2020

Webinar over kansen voedselsector Mexico

VNO-NCW
Webinar over kansen voedselsector Mexico
NLinBusiness organiseert op 24 juni het webinar 'Change and Opportunity for Mexico's Food Retail Sector'. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Webinar 'Doing Business with the UK'
NLin Business organiseert op maandag 6 juli het webinar 'Doing Business with the UK'. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Snel je weg vinden als ondernemer tussen hightech & lederhosen
Zuid-Duitsland is weer open voor business. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Meer doen met sociale media? Drie webinars
Ondernemersorganisatie MKB-Nederland organiseert in samenwerking met Facebook drie webinars over hoe bedrijven sociale media kunnen inzetten: meer doen met Instagram en Facebook en aansprekende content maken. Bedrijfsleven
Lees verder

FBK publiceert nieuw rapport kinderarbeid
Het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) publiceerde op 12 juni, de internationale Dag tegen Kinderarbeid, het rappor Sociale zaken
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Koopwoningen in mei bijna 8 procent duurder
Bestaande koopwoningen waren in mei 7,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Economie & onderwijs
Lees verder

Nederlands mkb digitaler dan Europese gemiddelde
Voor het eerst liggen bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) zowel online verkoop als de daaruit behaalde omzet boven het EU-gemiddelde. Economie & onderwijs
Lees verder

Informatievideo Leerwerkloketten over leven lang leren
De Leerwerkloketten, loketten die helpen met een leven lang leren, hebben een informatievideo gemaakt over wat zij in deze tijd kunnen betekenen voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden en scholieren. Economie & onderwijs
Lees verder

OESO publiceert nota onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid COVID-19
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een beleidsnota uitgebracht over COVID-19-vaccins en kandidaatgeneesmiddelen die momenteel in de onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn zitten. Regelgeving & Marktwerking
Lees verder

Provincies willen betere treinverbindingen met Duitsland
Om de concurrentie met het vliegtuig het hoofd te bieden, moeten treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland sneller en beter op elkaar aansluiten. Milieu & ruimte
Lees verder