woensdag 3 juni 2020

Webinar Duurzame mobiliteit in Duitsland: kansen en barrières

Webinar Duurzame mobiliteit in Duitsland: kansen en barrières

Wilt u meer weten over ontwikkelingen in de duurzame mobiliteit in Duitsland? Neem dan op 22 juni deel aan dit webinar met focus op laadinfrastructuur en city logistics. We praten u graag bij, naar aanleiding van onze nieuwe sectorstudie.

Het webinar gaat in op kansen en barrières op de Duitse markt voor Nederlandse ondernemers en organisaties die werken aan schone en slimme mobiliteit en laadinfrastructuur.

Transitie naar schone en slimme mobiliteit

De Duitse regering wil samen met de Duitse industrie een transitie maken naar schone en slimme mobiliteit.

Lees verder

Regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) open per 1 juni 2020

Voor de transitie naar een duurzame warmtevoorziening is specialistische expertise nodig. In deze transitie hebben gemeenten een regierol, maar zij hebben niet altijd de benodigde expertise in huis.

Lees verder

De energielabel C-verplichting: ook voor uw kantoor?
RVO ontwikkelde een aantal hulpmiddelen om u als kantooreigenaar te informeren over de energielabel C-verplichting.

 

Lees verder

Steun voor nationale parken

In 2018 hebben de nationale parken van Nederland, overheden en partners 12 ambities met elkaar afgesproken. U kunt als nationaal park subsidie krijgen om die ambities te halen.

Lees verder

Wijzigingen visserij- en aquacultuursubsidies 2020

Door het coronavirus verandert er veel voor de visserij- en aquacultuursector. Daarom heeft de minister opnieuw gekeken naar de visserij- en aquacultuursubsidies in 2020.

Lees verder