zaterdag 6 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud UN1EK Onderwijs - Stichting UN1EK onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Logistiek Park Moerdijk Fase 1 - Havenbedrijf Moerdijk N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beheer en ontwikkeling Sitecore - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

aanbesteding verhuiscoordinator - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Evaluations of international programs RVO - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Content - Clarivate Analytics - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ontwikkeling en Bouw van IKC Rijnsaterwoude en Appartementen - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020...
Lees verder

Algemene Voorziening Schoon en Leefbaar Huis (AVSLH) - Gemeente Heerde
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vredenburghlaan – Zuidwestelijke randweg Waddinxveen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Engineering Assentellers Havenspoorlijn K-007022 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering 2 Waterinstallaties - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondwatermeetnet gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Beheer en Onderhoud gebouwgebonden E- en W- installaties Gemeentehuis Lochem - Gemeente Lochem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hercontractering Kwaliteitsmanagementsysteem Infoland B.V. - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

P 20483 | Onderhoud waterbouw nieuwe Haven te Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2 vloeistof NMR's 500 MHz - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Onderwijs Logistiek - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Meubilair en inrichting restaurant Huygensgebouw - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvalmanagement - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst ruimte ateliers in Gelderse regio's - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager verzekering - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Chr SGM op Ref Grondsl voor Pro, Lwoo, Vmbo, HAVO EN VWO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Conditiemeting gemeentelijke gebouwen - Gemeente Roermond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Assistent projectleider - GEM Crailo B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en Vechtstreek NL327...
Lees verder

RSG Enkhuizen - Schoonmaakdienstverlening - Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

QUICKTENDER - "W"-installaties tbv SBK ATO SIGNUM - Stichting Signum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting N241 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2013 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

EA Schoonmaak stichting Trinamiek - Stichting Trinamiek, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen-bijzonder primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNG - Communitymanager - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Marktconsultatie drinkwaterbeheer - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Drinkwaterdistributie
Lees verder

Gebiedsprojectleider - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

15570 Groot onderhoud Gerechtsgebouw Groningen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11 |...
Lees verder

Project management en eCRF (electronic Case Report Forms) - IKNL
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Coƶrdinatie reparatie en onderhoud van bestaande wagenpark - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

technisch beheer en onderhoud Net3A - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van...
Lees verder

Contractwijziging Basisovereenkomst Collectieve energievoorziening Veenendaal-Oost - Duurzame Energie Veenendaal-oost (DEVO) B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31147147: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie t.b.v. de aanbesteding: boeken van vliegtickets, hotels en autohuur buitenland - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Renovatie en onderhoud kunstgras Stadion De Geusselt - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Content - Brill - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Transport As A Service (TAAS) provider - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Bodemadviesdiensten - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwerking van satellietdata ten behoeve van het Satellietdataportaal - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

N.V. Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (S.R.O.) - Levering duurzame elektriciteit 2022 - 2025 - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eigen risicodragerschap WGA - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

N.V. Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (S.R.O.) - Levering aardgas 2022 - 2025 - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

marktconsultatie inzet medewerkers onderwijs - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software ten behoeve van e-HRM, Salarisadministratie en Financieel - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Voorselectie realisatiepartner voor project ''Kingsford Smithstraat'', Beverwijk - Stichting Woonopmaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2019...
Lees verder

Bouwinspecteur - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

marktconsultatie inzet medewerkers onderwijs - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Contractnummer N65.01.01.RE (Reconstructie N65 Vught - Haaren) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Wielbanden & Volwielen Rollend Materieel GVB Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Consulent Schuldhulpverlening. - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0310 (DAS) Dynamisch Aankoop Systeem tbv grond, baggerspecie en puin Categorie 1. & 2. - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Brandverzekering Gemeente Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Roostersysteem - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

De beste Ready for Use SaaS ERP-oplossing voor Financiƫn en Inkoop - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuw Centraal Systeem - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321...
Lees verder

IKC Remigius te Duiven - Stichting Innerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Herontwikkeling Oostenburg - Stadgenoot
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Afvalmanagement (Rapid Circulair Contracting) - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitnodiging Marktinformatiedag Rapid Circulair Contracting Afvalmanagement - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Software broker en optioneel aanverwante dienstverlening - Shared Service Center DeSom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwkundig- en installatieonderhoud Stadhuis Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering voedingsmiddelen voor de EMCO-Groep - EMCO-Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding werkkleding voor de EMCO-Groep - EMCO-Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, NEDERLAND NL |...
Lees verder