vrijdag 26 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Logistieke Dienstverlening Verkiezingen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Jeugdhulp en Wmo-begeleiding - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Negotiation procedure without prior notice - Combined Atomic Force Microscope / Optical Microscopy Sytem - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

1-D-31470-19: Redigeren ten behoeve van openbaarmaking - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

FFR Wires en/of IVUS Catheters - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO-Hulpmiddelen - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vaste telefonie en mobiele telefoons - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

'Levering en plaatsen van tenten, tribunes en overige infrastructurele en facilitaire voorzieningen ten behoeve van de Nederlandse Veteranendag - Stichting Nederlandse Veteranendag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Cadeaubonnen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

All-in-service marketing bureau - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Stoffering - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding: Nautische Inhuur - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Aanschaf en Onderhoud van elektrisch klein-en groothuishoudelijk apparatuur - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektrische machines,...
Lees verder

Senior Vergunningverlener (0.6 FTE), vanaf juli 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van www.flevoland.nl in Kentico CMS - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectieve Energievoorziening ten behoeve van gebiedsontwikkelingsproject Galgeriet - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Inhuur senior beleidsadviseur water - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Ontvangen en verwerken van groenresten - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking GFT-afval - Blink GRR
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31159616: Jaarlijks onderhoud (incl. storingen) huidige beslis- en besturingssysteem Stormvloedkering Ramspol - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

10600066542 OM Projectleider DSR ZSM - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Veenendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212, NEDERLAND NL...
Lees verder

IN-000182C-HS-GM Super Local C - N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

KVK Wagenparkbeheer - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Best Value - Document Management Systeem - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en Vechtstreek...
Lees verder

Food en Non-Food Hotelschool The Hague - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maritieme ingenieursdiensten - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Dienstverlening door...
Lees verder

N007 - CRM-systeem - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviseur Geluid (1 FTE), vanaf augustus 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Applicatiediensten Domein Gegevensuitwisseling ten behoeve van Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Promotioneel drukwerk en vormgeving - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Telefoon- en datatransmissiediensten - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Mobiele...
Lees verder

Busvervoer - Stichting Staring College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A08.66.2020 Maaien Watergangen Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT-Beheer - De Meerwaarde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT-Hardware - Stichting Primair Onderwijs De Liemers
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SAS-procedure Impresario - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen van SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A08.26.2019 Reconstructie Bio Science Park Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31149680: Het meerjarig in stand houden van de sluiscomplexen Weurt en Heumen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2020...
Lees verder

Raamovereenkomst Gevechtskleding basis (met en zonder permethrine) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Centrum Jeugd en Gezin Loosduinen te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herstructurering Gageldonk West, deel 3 en 4 - Nationaal niet openbare aanbesteding - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Geïntegreerd HRM-FIN systeem ten behoeve van Veiligheidsregio Zeeland - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Winterswijk 2020 e.v. - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur groenspecialisten op uitzendbasis - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prolander. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Optimalisatie Lettelberterbergboezem - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Student Informatie Systeem (SIS) - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL...
Lees verder

31156823: Wegverbreding A1 Apeldoorn–Azelo, Fase II, A1 Apeldoorn Twello - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

Storage & Compute inclusief implementatie en onderhoud - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Ingenieursdiensten Programma Hoogfrequent Spoor Boxtel - MijnGemeenteDichtbij
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

beheer openbare verlichting - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Schoonmaakartikelen - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

HWC aanbesteding levering lockers - Stichting Ceder Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie MVO - Tubelabeler - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Automatische labelsystemen
Lees verder

Documentair Informatiemanagement (DIM) - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

SAS-procedure Impresario - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Containervervoer over de weg binnen Europa - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wegvervoersdiensten
Lees verder

Apple Hardware - AT Scholen VO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

P-1004589 - Nieuwbouw Accushop te Vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfsrestauratieve Voorzieningen Cedris - Cedris
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Voeding,...
Lees verder

Raamovereenkomst Jack, Softshell, diverse uitvoeringen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

European Public Tender Data management platform (RDW) - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst werktuigbouwkundige materialen - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Servicenummers Politie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Leermiddelen, Stichting OPOD - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212, NEDERLAND NL...
Lees verder

Tender kavel 1, Amstel Business Park Zuid - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktoriëntatie ondertekendienst - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

31147146: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2020...
Lees verder

Raamovereenkomst Baggeren 2021-2024 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Huur tijdelijke huisvesting Zilverackers gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10100035608 DGRR Kwartiermaker/Projectleider - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maritieme Informatie voor Douane - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verkeersregelaars Provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder