donderdag 25 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Afvaldienstverlening - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbaar Vervoer verkenning effecten Corona - Stichting CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-08-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Aanleg en onderhoud OVL en VRI - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Accountantsdiensten - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lifetime extension MOVPE Reactor - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Senior Adviseur Bodem (2 FTE), vanaf juni 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

HRM systeem - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hydrografische metingen - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud kleine vaste kunstwerken 2020-2024 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inverse Compton Scattering Interaction Laser-system - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie voertuigen t.b.v. doelgroepenvervoer - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure: | CPV: Elektrische...
Lees verder

Kantoorbenodigdheden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inspectie, onderhoud en storingsherstel UPS installaties - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 2348, Traject 40. N345. De Kar (A1) - Zutphen (N348) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architectenselectie Nieuwe (t)huisvesting gemeente West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

waterstofperoxide met Kiwa Water Mark - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inzameling, afvoer en verwerking van bedrijfsafval - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Offshore Grid NL - Offshore Route Survey activities (non-UXO) - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

OVO Zaanstad - Europees openbare aanbesteding Raamovereenkomst Levering ICT gebruikershardware - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IT Servicemanager - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Glasbewassing - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Prolander Hoendiep Zuidzijde - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Upgraden meesleepbeveiliging en vervangen deurrubbers metrovoertuigen S3M4 - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Juridisch Medewerker Handhaving (2fte) vanaf maart 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Portofonie t.b.v. aantal Locaties van Dienst Justitiƫle Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Advieswerkzaamheden beheermatig groenonderhoud 2020 tm 2024 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

EA Inhuur flexwerkers - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

I&V11-2020 Aanvraagspecificatie modernisering elektrotechnische installatie en PLC-besturing Sloebrug Vlissingen - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0043 Heraanbesteding Pilot gezamenlijke Inzameling, Logistiek en Verwerking huishoudelijk en bedrijfsafval 'de 9 Straatjes' - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0155 Levering illuminatie schijnwerpers en NPK armaturen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien bermen en watergangen - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND...
Lees verder

Startup in Residence Sustainability and Mobility Programme 6.0 - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vloerbedekking - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VWS ET Study into ecosystem surrounding the development of medicines - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzameling en verwerking van restafval, GFT, glas en luiers, inzameling en overslag van PMD, inclusief klantenservice en uitzetten containers - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

10100035230 - BD/DGRR - Projectsecretaris Wjsg/Wpg - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak dienstverlening dorps- en buurthuizen - Stichting Maatvast Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouwkundig Onderhoud - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Levering van steenzout, pekelwater, zakken strooizout en het aanhouden van een strategische voorraad steenzout voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Multifunctionele printers - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het beschikbaar stellen van capaciteitentesten (perceel 1) en ontwikkelvragenlijsten (perceel 2) voor gebruik bij Psychologisch Advies en Selectie (PAS) - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

eHerkenningsmakelaarsdiensten BD 2020 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Doorlopende CAR verzekering - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Marktconsultatie schapenbegrazing - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beplanten en onderhouden van...
Lees verder

Europese aanbesteding voertuigen team groenbeheer gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

KVK Verhuisdiensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhouder en Producent van Maatwerksoftware - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-W-02712-19: Onderhoudswerk rondom vastgoedobjecten in de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31154350 Legionella beheer Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van energiebesparende maatregelen - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Bouwkundige opnames, trillingsmetingen, deformatiemetingen en registratie en behandeling van klachten en claims - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Food en Non-Food Hotelschool The Hague - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding systemen Veiligheidshuis, Regie, Gebiedsgericht werken en Jeugd - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Raamcontract kantoorartikelen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inhuur handhaving en toezicht t.b.v. RUD Utrecht - Voedingscentrum Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties Hogeschool van Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding wagenparkbeheer - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Laboratorium Management Systeem voor Pathologie - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische software
Lees verder

VNGR – Senior Projectleider Vernieuwing standaarden - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Contractovername t.b.v. mobiliteitsorganisaties Rijk en de Rechtspraak - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmamanager Bedrijfsvoering Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

VNGR – Implementatieadviseur Common Ground - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Koop en onderhoud van Touringcars - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder