woensdag 24 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

ICT Hardware en aanvullende dienstverlening - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Openbare Ruimte - Coöperatie Medel UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31157513: Innovaties in de Kustlijnzorg - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Besloten VIP taxivervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulaire Afvalscheidingsmiddelen - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation "Automatic Classification AHN" - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding storage-systemen incl. backup-to-tape - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31147147: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2020...
Lees verder

Bodem- en grondzaken 2019 - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

TNO BIM - Duo Klimaatkamer - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Medior Portfoliomanager Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Uitvoering Revitalisering Stadhuis Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Support Overeenkomst SAP SLcM en SAP FICA - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Levering Restaurant en Afnamelocaties - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huishoudelijke Ondersteuning 2021 - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland...
Lees verder

Verrichten van BOEI-inspecties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-D-00151-20: Inhuur personeel Geodetische Diensten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31083071: Project N18 Groenlo-Enschede ("De Nieuwe Twenteroute") - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2015 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vendor Management Systeem - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tussentijdse toetreding Wmo maatwerkvoorzieningen - gemeente Purmerend en gemeente Beemster - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Baggerwerk landelijk gebied - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Containervrachtwagen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Omzoming Oosterhorn Delfzijl fase 3 - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112,...
Lees verder

Ontwikkeling grondwatermodel Gebiedsgerichte GrondwaterAanpak (GGA) 2020 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Binnenlandse postbezorging - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Brandverzekering - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Marktconsultatie formulierenserver - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Negotiation procedure without prior notice - Combined Atomic Force Microscope / Optical Microscopy Sytem - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie MSP Deelmobiliteit - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaak 2021 - Stichting kom Leren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Vernieuwing bedrijfsvoeringapplicaties | perceel Financien | perceel HRM | perceel Inkoop - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van printers en MFP's en het leveren van Beheersoftware, printmanagementsoftware en supplies - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Loopbaanadviseurs en Coaches, gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Management Development Programma - Landstede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Directievoering en houden van toezicht t.b.v. van het project 'herinrichting Kanjel en Gelei gemeenten Meerssen en Maastricht' voor het Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-20234-19: Beletteren, verkoopklaar maken en reinigen van voertuigen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Active Hydrogen MASER for the WSRT - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wijzers in onderwijs - EA Schoonmaak en Glasbewassing - Stichting Wijzers in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koffie - warme drankenvoorziening - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO Senior manager projectbeheersing - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie onopvallende motorkleding - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kleding, schoeisel,...
Lees verder

Extern controlerend accountant - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Grafisch Lyceum Utrecht EA schoonmaak en glasbewassing - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schiphol Amsterdam Airport / Fire fighter area - Market consultation / Brandweer oefenplaats - Marktconsultatie - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening voor...
Lees verder

Adviseur Privacy en Gegevensdeling Sociaal domein en Zorg en Veiligheid - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen gemeenten Renkum (penvoerder), Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden en Rozendaal - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accessoires werkkleding - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Inspectie bomen 2020 t/m 2024 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - OPOZ
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT Infrastructuur en Eindgebruikersdiensten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Systeembeheerder - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Arbozorg - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Laboratoriumartikelen, - disposables en basischemicaliën - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Startup in Residence Energie-innovatie-uitvraag - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Herinrichting Hoofdweg Nijeholtpade - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2020...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting Internationale School Utrecht, Papendorp (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding "Snoeien bomen Centrum" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Microsoft Lisensing Solution Provider (LSP) - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Snelfietsroute Tilburg - Breda, gedeelte Tilburg - station Rijen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Nieuwbouw Academie Tien (Berlijnplein, gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst inkoopdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-L-90052-18 Levering van Afvalbakken gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Studentenapp. - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktonderzoek monitor kwetsbare jongeren, Gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

Huishoudelijke ondersteuning 2021 - Regio Rivierenland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Grondwatermeetsysteem - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Duurzaam onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2021-2024 - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Strategische adviesdiensten op het gebied van huisvesting - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud van AED's - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Datacollectie diensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-08-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vooraankondiging aanbesteding agentschap voor filmproducties - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Inhuur van personeel in twee percelen (1. juristen, 2 financieel-economische experts) - Kansspelautoriteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Elektromechanische sleutelsystemen en cilindersloten t.b.v. brandweertoegang - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

TV Abonnement tbv de Politielocaties - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder