zondag 21 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Leerlingenvervoer Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Mobiele telefoons en aanverwante dienstverlening - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder