dinsdag 30 juni 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief met reactie op de brief van Zon op Alle Daken

Kamerbrief met reactie op de brief van Zon op Alle Daken
Minister Wiebes reageert op de brief van Zon op Alle Daken over "collectieve regeling voor lokale energieproductie".
Lees verder

Kamerbrief over onderzoek impact Klimaatakkoord op het mkb
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer mede namens Minister Ollongren, minister Schouten en minister Van Veldhoven het onderzoek impact Klimaatakkoord op het mkb.
Lees verder

MKB- impacttoets Klimaatakkoord
Lees verder

Kamerbrief over financiering van het bedrijf Smart Photonics
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over financiering van het bedrijf Smart Photonics.
Lees verder

Kamerbrief over tussenbericht Staat van het mkb
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over het tussenbericht Staat van het mkb. publiceerde. Het Comité voor Ondernemerschap komt hierin tot 5 aanbevelingen om "ondernemend uit de crisis" te komen en te werken aan herstel van vertrouwen bij consumenten en ondernemers.
Lees verder

Kamerbrief over Moties Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief met een toelichting over de moties Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).
Lees verder

Kamerbrief over jaarrapportage Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM)
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de jaarrapportage Kennisprogramma Effecten Mijnbouw.
Lees verder

Brief van Kennisprogramma effecten mijnbouw (KEM)
Brief van KEM wetenschappelijk expert panel met toelichting op het Kennisprogramma effecten mijnbouw en Jaarrapportage 2019.
Lees verder

Kamerbrief over toepassing NPR bij beoordeling veiligheid gebouwen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de toepassing van de meest actuele inzichten bij de beoordeling van woningen op veiligheid, in het kader van de versterkingsoperatie in Groningen
Lees verder