vrijdag 19 juni 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over ontbreken overeenstemming tussen winkeliers en vastgoe...

Beantwoording Kamervragen over ontbreken overeenstemming tussen winkeliers en vastgoedeigenaren
Staatsecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het ontbreken van overeenstemming tussen winkeliers en vastgoedeigenaren.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie
Aanbiedingsbrief van minister bij de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit aan.
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie
Nota naar aanleiding van het verslag wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over 'frauduleuze' side letters vervoersbedrijf
Staatssecretaris Keijzer meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht "Vervoersbedrijf Keolis nam initiatief tot 'frauduleuze' side letters" later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over biomassa
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over biomassa later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief energiesamenwerking met Denemarken en statistische overdracht
Minister Wiebes meldt dat hij een overeenkomst voor statistische overdracht heeft gesloten met de Deense minister van Klimaat en Energie. Dit is nodig om het Nederlandse doel voor het aandeel hernieuwbare energie in 2020 te halen.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang afbouw gaswinning Groningen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de afbouw van de gaswinning in Groningen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over inzet biomassa
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'De ecologische ramp achter biomassa - Hoe in Estland de biodiversiteit wordt geofferd op het altaar van ons klimaatbeleid'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over zonnepanelen op water
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Geen zonnepanelen op water in natuurgebieden'.
Lees verder