woensdag 17 juni 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over Chinese interesse in Nederlandse bedrijven

Beantwoording Kamervragen over Chinese interesse in Nederlandse bedrijven
Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer beantwoorden vragen over het bericht 'China laat het oog vallen op (verzwakte) Nederlandse bedrijven'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht Vestager urges stakebuilding to block Chinese takeovers
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht Vestager urges stakebuilding to block Chinese takeovers.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Pandemie zal opmars China niet stuiten'
Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer beantwoorden vragen over het bericht 'Pandemie zal opmars China niet stuiten, maar juist versnellen'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 1e suppletoire begroting EZK 2020
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire EZK-begroting 2020
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over voorstel Europese klimaatwet
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese klimaatwet.
Lees verder

Beantwoording aanvullende Kamervragen over BNC-fiche en kabinetsreactie Europese Green Deal
Minister Wiebes beantwoordt nadere vragen van de Eerste Kamer over de kabinetsreactie op het voorstel voor een Europese Green Deal.
Lees verder

Kamerbrief steun voor individuele bedrijven
Minister Wiebes en minister Hoekstra informeren de Eerste Kamer over de uitgangspunten bij het wel of niet verlenen van steun aan individuele bedrijven.
Lees verder

Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven
Dit afwegingskader schetst de uitgangspunten en afwegingen bij de behandeling van steunverzoeken. Het biedt het kabinet een handvat voor de keuzes die het hieromtrent zal maken bij steun aan individuele bedrijven. Aan dit afwegingskader kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees verder