donderdag 18 juni 2020

Kabinet beperkt mogelijkheden om onbelast geld te lenen van de eigen onderneming

Kabinet beperkt mogelijkheden om onbelast geld te lenen van de eigen onderneming
Vanaf 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders (aandeelhouders met tenminste 5% aandeel) om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming. Zij mogen vanaf dan nog tot 500.000 euro lenen, met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. Daarboven moet vanaf dan...
Lees verder

Ruim 185.000 ondernemers hebben voor meer dan 10 miljard euro uitstel van betaling belastingen gekregen
Sinds de invoering van de maatregelen van het kabinet om de door coronacrisis getroffen ondernemers te helpen, hebben ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen gekregen. Het totaalbedrag waarvoor belastinguitstel is verleend, kwam half juni uit op ruim 10 miljard euro.
Lees verder